Katecheza

Autor: Mateusz Łyczek - 2010-12-18 12:23:27 Zmodyfikowany: 2015-04-26 21:33:08

Nauczaniem religii, zgodnie z obowiązującymi przepisami kościelnymi, objęte są wszystkie dzieci z całej parafii, które uczęszczają do szkół podstawowych i gimnazjalnych w Grzegorzowicach, Łanach, Cisku i Szonowicach. 
  
W ramach katechezy przyparafialnej dzieci z III klasy szkoły podstawowej przygotowują się do przystąpienia do Pierwszej Komunii Świętej, zaś uczniowie z I, II i III klasy szkoły gimnazjalnej uczestniczą w spotkaniach mistagogicznych przygotowujących do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. 
  
Dla wszystkich dzieci sprawowana jest cotygodniowa Msza św. szkolna, zaś dla młodzieży raz w miesiącu Msza św. młodzieżowa. 
  
Kilka razy w roku na katechezach spotykają się rodzice dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. i Sakramentu Bierzmowania.