Chrzest

Autor: Mateusz Łyczek - 2010-10-17 23:41:20 Zmodyfikowany: 2012-03-13 15:16:53

Chrzest

Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Skutek chrztu lub łaski chrzcielnej jest bardzo bogatą rzeczywistością. Obejmuje ona: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony do Kościoła, Ciała Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa.

Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ jest łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. Wejście w życie chrześcijańskie daje dostęp do prawdziwej wolności. Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, to liturgia Kościoła zachęca nas do ufności w miłosierdzie Boże i do modlitwy.

W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje wodę głowę kandydata, mówiąc: "JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO".

Przy chrzcie są obecni również chrzestni, którzy wyznają razem z rodzicami wiarę Kościoła, w której to dziecko otrzymuje chrzest, a po chrzcie mają wspierać rodziców w staraniu o to, by dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem.

 

Wymagane dokumenty

- świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

- dokumenty tożsamości rodziców

- zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego

- dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, stan cywilny)

 

Rodzicem chrzestnym może być ten, kto:

1. jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania (ukończył 16 lat);

2. przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i z zadaniem, jakie ma pełnić;

3. należy do Kościoła katolickiego i prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego.

 

W naszej parafii chrztu świętego w sposób uroczysty udzielamy w kościele parafialnym w niedziele podczas Mszy św. o godz. 10:30. Do chrztu św. dziecko zgłaszają rodzice dziecka na dwa tygodnie przed planowanym chrztem św., by można było umieścić taką informację w ogłoszeniach parafialnych.