Ochrzczeni

  1. Aleksander Bartosz Kicka 24 lutego
  2. Tymoteusz Zygmunt Pordzik 24 marca
  3. Antoni Grzesiak 5 maja
  4. Laura Elżbieta Urbaś 7 lipca