Ochrzczeni

  1. Leon Paweł Maleika 13 kwietnia
  2. Alicja Agnieszka Kicler 10 maja
  3. Eliza Hanna Furman 30 maja
  4. Adam Wincent Blacha 7 czerwca
  5. Tomasz Józef Zaremba 25 lipca
  6. Anna Maria Maintok 29 sierpnia
  7. Alina Agnieszka Kłosek 12 września
  8. Leon Sochiera 19 września