Ochrzczeni

  1. Leon Paweł Maleika 13 kwietnia
  2. Alicja Agnieszka Kicler 10 maja
  3. Eliza Hanna Furman 30 maja
  4. Adam Wincent Blacha 7 czerwca