Ochrzczeni

  1. Adrian Popaj 2 stycznia
  2. Hanna Helena Bochenek 23 stycznia
  3. Wojciech Łukasz Kicka 30 stycznia
  4. Bartosz Grzegorz Miłek 14 marca
  5. Oliwia Magdalena Wieczorek 21 marca
  6. Klara Sara Komor 18 kwietnia
  7. Sebatian Kamil Kłosek 9 maja
  8. Anna Agnieszka Baron 9 maja