Ochrzczeni

  1. Franciszek Józef Baron 28 kwietnia
  2. Szymon Piotr Morawin 22 czerwca
  3. Fabian Franciszek Chrubasik 21 lipca
  4. Dominika Marta Blana 28 lipca