Odeszli do Pana

  1. Emanuel Wyżgoł (91 lat) zmarł 11 stycznia Błażejowice
  2. Józef Rzezonek (63 lata) zmarł 20 stycznia Sławików
  3. Augusta Ryborz (89 lat) zmarła 25 stycznia Błażejowice