Poświęcenie nowych dzwonów

Autor: admin2 - 2011-11-26 19:30:15 Zmodyfikowany: 2011-11-26 19:35:56

To było 12. grudnia 1978 roku. Wielkie wydarzenie dla całej parafii.

 

Dzwon największy: obraz św. Jerzego

Nad obrazem napis: Imię moje Jerzy

Pod obrazem napis: Niech głos mój przypomina wszystkim żyjącym o wierności w Bogu, krzyżowi i Ewangelii, umarłym obwieszcza zmartwychwstanie w Chrystusie

Drugi dzwon: obraz św. Urbana

Nad obrazem napis: Imię moje Urban

Pod obrazem napis: Święty męczenniku, Papieżu krzewicielu męki Chrystusowej, uproś nam u Boga dar żywej wiary 

Trzeci dzwon: obraz M. B. Częstochowskiej

Nad obrazem napis: Imię moje Maria

Pod obrazem napis: Mario – głosem swoim pociągaj wszystkich do Chrystusa

Czwarty dzwon: obraz św. Jana

Nad obrazem napis: Imię moje Jan

Pod obrazem napis: Będę nawoływał do zgody i miłości wśród narodów 

 

Zobacz jak wyglądała ceremonia poświęcenia nowych dzwonów! 

Stare fotografie - poświęcenie nowych dzwonów