Ogłoszenia

P o r z ą d e k  M s z y  Ś w.  i  n a b o ż e ń s t w

od 17 listopada do 24 listopada 2019 r.

 

NIEDZIELA                     17. 11. 2019        XXXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

730:  Za ++ rodziców Helmuta i Lidię Elsner, Edytę i Ryszarda Handschuh, Karola i Gertrudę Glombik, ++ z rodzin Elsner, Garbas, Glombik, Handschuh, Nelke i dusze opuszczone.

900MO: Za + męża i ojca Anzelma Blacha i ++ z rodziny.

1030:  Za ++ rodziców Łucję i Huberta Kicka, ++ rodzeństwo, ++ dziadków i dusze opuszczone.


PONIEDZIAŁEK             18. 11. 2019        Bł. Karoliny Kózkówny, męczennicy

700:  Do MBNP o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny Wochnik.


WTOREK                           19. 11. 2019        Dzień powszedni

700:  Za ++ Franciszka i Józefę Chrubasik, 2 synów, 3 córki, synową, rodziców Jana i Bertę Foltys, synową, ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów i dusze opuszczone.


ŚRODA                               20. 11. 2019        Św. Rafała Kalinowskiego, kapłana

700:  Za + Marię Skowranek, męża Antoniego, ++ z rodzin Grochol i Jasny.


CZWARTEK                      21. 11. 2019        Ofiarowanie Najśw. Maryi Panny

1800:  Za++ Annę i Alojzego Foltys, męża Józefa Kordula, Różę Ligocki, męża Joachima, Jana i Martę Żymełka, Gertrudę i Wilhelma Duda i dusze opuszczone.


PIĄTEK                              22. 11. 2019        Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

1800Msza św. szkolna: Za ++ rodziców Pawła i Marię Morawin, ojca Zygfryda Gogolin, dziadków, wszystkich ++ z pokrewieństwa, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
 

SOBOTA                            23. 11. 2019        Dzień powszedni

700:  Za ++ Józefa i Marię Chrubasik, Alojzego Nowak i ++ z pokrewieństwa.

1700:  W intencji żyjących i zmarłych hodowców gołębi pocztowych oddziału Bierawa – sekcja Sławików – na zakończenie sezonu lotowego.


NIEDZIELA        24. 11. 2019        JEZUSA CHRYSTUSA  KRÓLA  WSZECHŚWIATA

730:  Za ++ rodziców Elżbietę i Huberta Ficoń i ++ dziadków.

900MO: Do Chrystusa Króla w intencji mężczyzn i młodzieńców.

1030:  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej w rodzinie Kadzimierz.
 

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E

 1. Przez udział w niedzielnej Eucharystii Pan umocnił nas swoim słowem i Najświętszym Ciałem. Pomnażajmy w sercach dary Bożej łaski, aby wytrwale kroczyć drogami wiary, wiodącymi przez codzienne wyzwania i trudy.
 2. Gościmy dziś w naszej parafii Ojca Oblata z Kędzierzyna, który wygłosi do nas słowo Boże oraz będzie rozprowadzać kalendarze na nowy rok.
 3. W czwartek, 21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Gdy Maryja miała trzy lata, rodzice, św. Joachim i św. Anna, oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi, ojcu św. Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukę. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Dziś, wspominając tamto ofiarowanie, powinniśmy odnawiać w sobie pragnienie poświęcania się Panu Bogu i szukania Jego woli.
 4. W piątek przypada wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, a w szczególności organistów.
 5. Dzieci i młodzież szkolną zapraszam na Mszę św. szkolną w piątek o godz. 1800 w kościele parafialnym.
 6. W piątek, przed Mszą św. szkolną, o godz. 1700 spotkanie z kandydatami na ministranta.
 7. W piątek po Mszy św. szkolnej w kościele parafialnym spotkanie z kandydatami do bierzmowania z klas: VI, VII, VIII i I ponadpodstawowej.
 8. W sobotę na Mszę św. wieczorną zapraszam hodowców gołębi pocztowych i ich rodziny.
 9. Za tydzień – ostatnia niedziela roku liturgicznego, a zarazem uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.
 10. Intencje Mszy św. na nowy rok można zamawiać w kancelarii parafialnej, która jest czynna w środę po Mszy św. rannej oraz czwartek bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.
 11. Najlepszym darem, jaki możemy ofiarować naszym zmarłym, którzy potrzebują oczyszczenia, zanim osiągną niebo, jest Msza Święta. Msze za naszych bliskich zmarłych możemy zamawiać w rocznicę ich śmierci, w dniu ich imienin czy urodzin. Nie szczędźmy tego daru modlitwy, jeśli zależy nam na ich zbawieniu wiecznym.
 12. Sprzątanie kościoła parafialnego w sobotę o godz. 800 (kościoła filialnego w sobotę o godz. 900).
 13. Kolekty:

- w przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na remont katedry opolskiej (diecezjalna).

14. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Informuję, że wzrosła cena Gościa Niedzielnego, która aktualnie wynosi – 6 zł.

 

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii pw. św. Jerzego w Sławikowie umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.