Ogłoszenia

P o r z ą d e k  M s z y  Ś w.  i  n a b o ż e ń s t w

od 17 marca do 24 marca 2019 r.

 

NIEDZIELA                      17. 03. 2019        II  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU

745:  Za + męża Henryka Gajdera, + teścia Hermana, ++ rodziców Jerzego i Helenę Piechulek, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

900:  Za + Lucjana Czajkowskiego, ++ rodzeństwo, ++ rodziców Zofię i Mariana Czajkowskich i + Katarzynę Dworok.

1015:  Za ++ rodziców Makulik, Swolana, ++ dziadków, + Helenę Makulik, + brata, 3 ++ szwagrów, 2 ++ szwagierki, + Jadwigę Pietruszka, ++ z całego pokrewieństwa, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

1400Nabożeństwo Gorzkich Żali.
 

PONIEDZIAŁEK              18. 03. 2019        Dzień powszedni

1800:  Za + Konrada Kandziora w 30 dzień po śmierci.


WTOREK                         19. 03. 2019        Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP

1800:  Przez wstawiennictwo św. Józefa w intencji mężczyzn i młodzieńców.


ŚRODA                                20. 03. 2019        Dzień powszedni

700:  Za + męża i ojca Wilibalda Reichel, jego ++ rodziców, ++ Marię i Karola Stanienda, ++ Marię i Franciszka Sekuła, wszystkich ++ z rodzin Stanienda, Reichel, Buczek, Lepiorz i dusze w czyśćcu cierpiące.


CZWARTEK                       21. 03. 2019        Dzień powszedni

1715:  Za + matkę Martę Bąbała.

1800:  Za++ rodziców Hildegardę i Franciszka Zaremba, + ojca Wilhelma Panek i ++ z pokrewieństwa.
 

PIĄTEK                               22. 03. 2019        Dzień powszedni

1800Msza św. szkolna:  Za + żonę Teresę Jasny, ++ rodziców Jasny, Grochol, + Gertrudę Leśniok, + Annę Döring, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone. Droga Krzyżowa za zmarłych.
 

SOBOTA                             23. 03. 2019        Dzień powszedni

1300:  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Norberta Obrusnik z okazji 50 rocznicy urodzin.

1400:  Do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Franciszka Baron.


NIEDZIELA                      24. 03. 2019        III  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU

745:  Za + Małgorzatę Kałuża, ++ rodziców i teściów.

900:  Za ++ z rodzin Szynol i Obrusnik.

1015:  Za++ rodziców Martę i Franciszka Mydla, ++ dziadków z obu stron, + Pawła Musioł, ++ rodziców, + Ritę Musioł, ++ Leopolda i Wincentę Wochnik, + syna Jana, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

1400Nabożeństwo Gorzkich Żali.
 

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E

  1. Wydarzenia z Góry Przemienienia są zapowiedzią ostatecznego objawienia chwały Chrystusa. Zanim jednak staniemy się na nowo świadkami zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, musimy oczyścić nasze serca przez post, modlitwę i jałmużnę.
  2. Zapraszam dziś do udziału w nabożeństwie Gorzkich Żali o godz. 1400.Po nabożeństwie spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej w kościele w Sławikowie.
  3. Za udział w nabożeństwach wielkopostnych można zyskiwać odpust zupełny, który ofiarujmy w tym czasie za naszych zmarłych.
  4. Dzieci i młodzież zapraszam w piątek na Mszę świętą szkolną i Drogę Krzyżową oraz na Gorzkie Żale w niedzielę.
  5. Dziś kolekta diecezjalna (4/17) na remonty obiektów diecezjalnych.
  6. Dziś przypada niedziela Ad gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Zbiórka ofiar na potrzeby misji po każdej Mszy świętej do puszek przed kościołem.
  7. We wtorek 19 marca przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, patrona Kościoła. Zapraszam na Mszę Świętą o godz. 1800 wszystkich mężczyzn i młodzieńców.
  8. W sobotę zapraszam na godz. 9:00 na wiosenne sprzątanie cmentarza. Proszę, żeby was przyszło więcej niż zazwyczaj, ponieważ zeszłotygodniowa wichura wyrządziła bardzo duże spustoszenie na naszych cmentarzach. Przynieśmy ze sobą odpowiedni sprzęt ogrodowy. Liczę, że odpowiecie na mają prośbę i przyjdziecie pomóc.
  9. W związku z wichurą ucierpiała także nasza parafia. Na farze wiatr przewrócił i połamał aż 6 zdrowych drzew. Ponadto ucierpiał dach na tzw. „starej salce”, obecnie budynku gospodarczym. Uszkodzone zostały także niektóre pomniki. Z tego miejsca chciałby podziękować strażakom z OSP Sławików oraz mężczyznom ze Sławikowa i Błażejowic za pomoc w uporządkowaniu drzewa.
  10. W tym roku po raz dziesiąty wiele tysięcy wiernych podejmuje trud nocnej wędrówki połączonej z rozważaniem męki Chrystusa. Ekstremalna Droga Krzyżowa jest szczególną inicjatywą pozwalająca oderwać się od codziennych spraw, w ciszy i samotności rozmawiać z Bogiem. Bliższe informacje na temat tej formy Drogi krzyżowej na stronie internetowej (www.edk.org.pl).

Przykładowe trasy:

- Racibórz (NSPJ) – Góra św. Anny, 54 km, 05.04.2019

- Kędz.-Koźle (Pogorzelec) – Rudy Raciborskie, 33 km, 12.04.2019

- Kędz.-Koźle (Pogorzelec) – Góra św. Anny, 20 km, 12.04.2019

- Kędz.-Koźle (Pogorzelec) – Góra św. Anny, 43 km, 12.04.2019

- Kędz.-Koźle (Pogorzelec) – Kamień Śląski, 43 km, 12.04.2019

- Kędz.-Koźle (Pogorzelec) – Kamień Śląski, 66 km, 12.04.2019

11. Odwiedziny chorych wraz z paniami z Caritas będą w sobotę, 30 marca.