Ogłoszenia

P o r z ą d e k  M s z y  Ś w.  i  n a b o ż e ń s t w

od 5 lipca do 12 lipca 2020 r.

Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jerzego w Sławikowie, ul. Parkowa 19 a

tel. 32 410 67 78;  www.slawikow.pl;  e-mail: parafia@slawikow.pl

 

NIEDZIELA                       05. 07. 2020        XIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA

730:  Za + męża Konrada Kandziora, 3 ++ braci, ++ rodziców Annę i Józefa Kandziora, ++ Elżbietę i Jana Jaskółka, + siostrę Gertrudę, + zięcia Jana Klepitko, ++ Wiktora i Stefanię Sluga, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.

900MO: Za ++ Martę i Ferdynanda Sługockich, ++ Stefanię i Pawła Wramba, ++ z rodzin Sługocki, Wramba, Bulenda i dusze w czyśćcu cierpiące.

1030:  Za ++ z rodziny Kicka i dusze opuszczone.


PONIEDZIAŁEK               06. 07. 2020        Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

700:  Za zmarłych z naszych rodzin – od ofiarodawców ze skarbonki.


WTOREK                             07. 07. 2020        Dzień powszedni

700:  Za + Jadwigę Zarembik, + męża Franciszka, + syna Pawła, + córkę Annę, ++ z rodzin Zarembik, Wochnik, Filipczyk, Stefanides, Grzimek i ++ kapłanów.


ŚRODA                                08. 07. 2020        Św. Jana z Dukli, kapłana

700:  Za + Jerzego Kroker, rodziców Jojko, Kroker, + rodzeństwo i ++ z pokrewieństwa.


CZWARTEK                        09. 07. 2020        Dzień powszedni

1900:  Za ++ rodziców Irmgardę i Roberta Rzodeczko i + Waldemara Waskin.


PIĄTEK                               10. 07. 2020        Dzień powszedni

1900:  Za + matkę Erikę Ignacy, ++ dziadków Ignacy i Bombelek.
 

SOBOTA                              11. 07. 2020        Św. Benedykta, Opata

700:  Za ++ rodziców Martę i Jerzego Pająk, + siostrę Ewę Pająk, + męża Antoniego Kaletka, ++ teściów i ++ z pokrewieństwa.
 

NIEDZIELA                       12. 07. 2020        XV  NIEDZIELA  ZWYKŁA

730:  Za + ojca Bronisława Żydziak, ++ dziadków i wszystkich ++ z rodziny.

900MO: Przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę w rodzinie.

1030:  Za ++ Agatę i Joachima Sługa i 2 ++ synów.

 

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E

  1. Dziś przypada pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje i urlopy będą okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie.
  2. W poniedziałek, 6 lipca, w liturgiczne wspomnienie błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej, przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych, związane ze wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych. Naszą modlitewną pamięcią obejmijmy tych, którzy starają się pomagać duchowo wszystkim chorym, cierpiącym i seniorom z naszej wspólnoty parafialnej.
  3. W sobotę, 11 lipca, obchodzimy święto Świętego Benedykta (480-547), opata, patrona Europy. Założony przez niego zakon benedyktynów przyczynił się do pogłębienia życia religijnego w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury. Z tej racji papież Święty Paweł VI w 1964 roku ogłosił Świętego Benedykta głównym patronem Europy. Ora et labora – Módl się i pracuj! – to sposób Świętego Benedykta na dobre chrześcijańskie życie. Do Polski benedyktyni przybyli wraz ze Świętym Wojciechem (†997). Najbardziej znanym opactwem benedyktyńskim jest u nas Tyniec.
  4. Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.
  5. Bóg zapłać wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości Jubileuszu 60-lecia Kapłaństwa ks. Reinholda Buczka. Dziękuję Wam za modlitwę w intencji Jubilata, służbie liturgicznej, szafarzom, służbom sztandarowym, młodzieży z chorągwiami za uświetnienie Mszy św. Dziękuję także za skoszenie cmentarzy, pani Ricie i Agnieszce za wykonanie dekoracji kwiatowych, parafianom z Lasak za udekorowanie trasy procesji i przygotowanie banerów okolicznościowych, Weronice i Jennifer za przygotowanie fotorelacji z uroczystości oraz przygotowanie galerii zdjęć, którą można jeszcze oglądać z tyłu kościoła. Słowa podziękowania kieruję także do wszystkich rodzin, które odpowiedziały na moją prośbę i udekorowały swoje domy symbolami religijnymi, pokazując tym samym, że w tym dniu łączą się duchowo z Jubilatem i cieszą się tym pięknym Jubileuszem.
  6. W tym tygodniu kancelaria będzie nieczynna.
  7. Kolekty:

- dziś na Seminarium Duchowne i instytucje diecezjalne.

- w przyszłą niedzielę zbiórka przed kościołem na KUL.

8. Sprzątanie kościoła parafialnego w sobotę o godz. 800 (MO w sobotę o godz. 900).

 

W tym tygodniu patronują nam:

  • 6 VII – bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica i zakonnica, która założyła pismo „Echo Afryki” oraz instytut zakonny pod nazwą Sodalicja św. Piotra Klawera, patronka dzieł misyjnych w Polsce.
  • 8 VII – św. Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter, niezwykle gorliwy franciszkanin, związany z Krosnem, ze Lwowem i z Poznaniem; słynął z wiedzy teologicznej i daru prorokowania.
  • 11 VII – św. Benedykt (480-547), opat, napisał regułę która stała się podstawą dla wielu rodzin zakonnych na Zachodzie; św. Paweł VI w 1964 roku ogłosił go głównym patronem Europy.

 

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii pw. św. Jerzego w Sławikowie umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.