Ogłoszenia

P o r z ą d e k  M s z y  Ś w.  i  n a b o ż e ń s t w

od 29 marca do 5 kwietnia 2020 r.

 

NIEDZIELA                       29. 03. 2020        V  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU

730Msza św. ON LINE: Za ++ rodziców Aleksję i Antoniego Krettek, ++ teściów Józefa i Annę Żymełka i ++ z całej rodziny.

900Msza św. ON LINE: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej i Wszystkich Świętych dla Tobiasa Wąsik z okazji 18 rocznicy urodzin.

1030Msza św. ON LINE: Za + Michała Maintok, + Józefa Imiela, ++ Karię i Kornelię Grzywacz, ++ z pokrewieństwa Maintok, Kubina, Czogała i Kordulla.


PONIEDZIAŁEK               30. 03. 2020        Dzień powszedni

700:  Za ++ rodziców Marię i Franciszka Wochnik, siostrę Krystynę, jej męża, teściów, Małgorzatę i Pawła Piechaczek i ++ z całego pokrewieństwa.


WTOREK                             31. 03. 2020        Dzień powszedni

700:  Przez wstawiennictwo św. Rocha i św. Rity o ustanie epidemii koronawirusa.


ŚRODA                                01. 04. 2020        Dzień powszedni

700:  Za ++ rodziców Jana i Bertę Foltys, synową Renatę, dziadków, Franciszka i Józefę Chrubasik, 2 synów,3 córki, synową, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.


CZWARTEK                        02. 04. 2020        Dzień powszedni

1700:  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego na dorosłe życie dla Patrycji Ceda z okazji 18 rocznicy urodzin.

1800:  Za ++ rodziców Pawła i Marię Morawin, + ojca Zygfryda Gogolin, ++ dziadków, wszystkich ++ z pokrewieństwa, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
 

PIĄTEK                               03. 04. 2020        Dzień powszedni

700:  Za żyjących i zmarłych czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.

1700:  Za + o. Józefa Chlebek (ofiaruje rodzina Depta z MO).

1800:  Za ++ rodziców Józefa i Matyldę Zaremba, ich ++ rodziców, rodzeństwo, Gintra Schmidt i ++ z pokrewieństwa.
 

SOBOTA                              04. 04. 2020        Dzień powszedni

700:  Za ++ rodziców Wilhelma, Erykę i Agnieszkę Wochnik, brata Ryszarda, ++ z rodzin Wochnik, Zaremba, Wardenga, Józefa Ryborz i dusze w czyśćcu cierpiące.

1700:  Za ++ rodziców Pawła o Edeltraudę Jaskółka, brata Gerarda, ++ z całego pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

1800:  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Józefa Lepiorz z okazji 85 rocznicy urodzin.
 

NIEDZIELA                       05. 04. 2020        NIEDZIELA  PALMOWA

730Msza św. ON LINE: Za + męża Franciszka Pilich, jego ++ rodziców, rodziców Marię i Franciszka Hosumbek, brata Henryka, dziadków, ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

900Msza św. ON LINE: Przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej w intencji wszystkich matek.

1030Msza św. ON LINE:Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej z okazji urodzin.

 

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E

 1. Na naszej stronie internetowej znajduje się Dekret Biskupa Opolskiego z dnia 24 marca oraz najnowsze informacje dotyczące koronawirusa. Mając na uwadze zdrowie i życie bardzo proszę o przestrzeganie prawa państwowego i kościelnego. W związku z tym pragnę Was poinformować o najważniejszych sprawach:

      MSZA ŚW.:

 • Msze św. oprawiane będą według podanego porządku.
 • Msze św. zamówione w kościele filialnym w Miejscu Odrz. zostaną odprawione
  w kościele w Sławikowie.
 • Msze św. niedzielne odprawiane w naszym kościele parafialnym o godz. 7:30, 9:00
  i 10:30 będą transmitowane za pomocą Internetu.
 • W budynku kościoła może przebyć maksymalnie 5 osób (nie licząc służby liturgicznej) – dotyczy to także Mszy św.
 • We Mszach świętych może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję.
 • W związku z ograniczeniem ilości osób na Mszach św. istnieje możliwość zamówienia dodatkowych Mszy św. w tygodniu.
 • Wejście na Mszę się odbywać się będzie przez zakrystię ministrancką.
 • Przy ołtarzu mogą służyć wyłącznie ministranci, którzy osiągnęli już pełnoletniość.
 • Każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię Świętą "do ust" lub "na rękę".
 • Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk.
 • Każda Msza św. zakończy się śpiewem Suplikacji z dodatkowym wezwaniem "Abyś lud Twój od szerzącej się epidemii i pomoru zachować raczył…
 • Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

DYSPENSA: Ksiądz Biskup przedłuża do odwołania dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. w niedzielę nie jest grzechem. Komunię przyjmijmy wtedy duchowo, uczestnicząc w transmisji Mszy św. w telewizji, radiu i Internecie.

WYSTAWIENIE NAJŚW. SAKRAMENTU: Każdego dnia od godz. 15:00 do 16:00 w kościele parafialnym będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. Zapraszam do Adoracji. Pamiętajmy, że w kościele może przebywać maksymalnie 5 osób. Na drzwiach wahadłowych będzie zawieszona kartka z informacją ile osób jest na daną chwilę w kościele. Podczas wchodzenia i wychodzenia proszę, aby kartkę zmieniać.

SAKRAENTY:

SPOWIEDŹ ŚW.: Z uwagi na ograniczenia możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, podstawową formą pojednania z Bogiem i Kościołem będzie w tym czasie akt żalu doskonałego. Zachęcam wiernych do wzbudzania aktów tego żalu po gruntownym rachunku sumienia, który wraz z intencją spowiedzi w najbliższym możliwym terminie, usposobi ich do trwania w stanie łaski. Wiernym, którzy bardzo o to proszą umożliwiam przystąpienie do Sakramentu Pokuty w czasie adoracji Najśw. Sakramentu. Przed przystąpieniem do Sakramentu Spowiedzi należy termin spowiedzi ustalić najpierw telefonicznie dzwonić pod nr tel. 32 410 67 78.

ODWIEDZINY CHORYCH: Z posługą do chorych udaję się wyłącznie w sytuacji zagrożenia ich życia. Odwołane zostają przedświątecznych odwiedzin chorych.

BIERZMOWANIE: Bierzmowania zostaje przeniesione na termin po 31 sierpnia. Termin zostanie wyznaczony przez Księdza Biskupa.

PIERWSZA KOMUNIA ŚW.: Pierwsza Komunia święta zostanie przeniesiona nie wcześniej niż po 31 sierpnia br. Rodzice dzieci I-Komunijnych podjęli decyzję, że Uroczystość I Komunii odbędzie się w niedzielę, 4 października.

NABOŻEŃSTWA I SPOTKANIA FORMACYJNE:

 • Odwołane zostają nabożeństwa wielkopostne, rekolekcje, Msze św. szkolne, spotkania katechetyczne dla dzieci i młodzieży.
 • Zachęcam wiernych do udziału w rekolekcjach poprzez środki masowego przekazu. „Rekolekcje w kwarantannie” – to propozycja ogólnopolskich rekolekcji internetowych o wierze, nadziei i miłości. Od 24 marca przez sześć dni o godz. 8.00, 16.00 i 20.00 będą umieszczane dwuminutowe konferencje na Twitterze, Facebooku, kanale YouTube Episkopatu i na stronie www.episkopat.pl oraz na kanale YouTube telewizji SalveNet. Listę transmisji rekolekcji z całej Polski można znaleźć m.in. na stronie lhttps://episkopat.pl/rekolekcje-transmisje/.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 • Kościół parafialny i filialny będzie otwarty przez cały dzień (od godz. 08:00 do 17:00). Proszę przestrzegać, aby wewnątrz znajdowało się maksymalnie 5 osób.
 • Sprawy kancelaryjne można załatwiać tylko telefonicznie (tel. 32 410 67 78) lub mailowo: parafia@slawikow.pl. Dyżury w kancelarii będę pełnić telefonicznie bezpośrednio po każdej Mszy św.
 • Parafian pragnących wesprzeć cele remontowe naszej parafii oraz funkcjonowanie parafii w tym trudnym dla nas czasie  zachęcam do dokonywania wpłat na konto parafialne: Bank Spółdzielczy Racibórz: 44 8475 0006 2001 0000 1166 0002

 

                                                                  Życzę wszystkim dużo zdrowia !

                                                                  Wasz proboszcz ks. Joachim Augustyniok

 

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii pw. św. Jerzego w Sławikowie umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.