Ogłoszenia

PORZĄDEK MSZY ŚW. I NABOŻEŃSTW

OD 21 DO 28 MAJA 2017

 

NIEDZIELA                       21. 05. 2017        VI  NIEDZIELA  WIELKANOCNA

730:  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej w rodzinie Habrom.

900MO – Przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinach Depta i Wycisk.

1030:  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie, zgodę i opiekę Matki Najświętszej dla Róży i Rudolfa Dziadzka z okazji 55 rocznicy ślubu oraz w intencji całej rodziny. Nabożeństwo majowe.
 

PONIEDZIAŁEK                 22. 05. 2017         DNI KRZYŻOWE

Dni modlitw o błogosławieństwo w pracy i dobre urodzaje

1800MO: W intencji parafian z Miejsca Odrzańskiego z prośbą o błogosławieństwo Boże w pracy i dobre urodzaje z procesją błagalną do krzyża polnego. Nab. majowe.
 

WTOREK                             23. 05. 2017        DNI  KRZYŻOWE

Dni modlitw o błogosławieństwo w pracy i dobre urodzaje

1800:   W intencji parafian ze Sławikowa, Błażejowic i Lasak z prośbą o błogosławieństwo Boże w pracy i dobre urodzaje z procesją błagalną do krzyża przy ul. Dębowej. Nabożeństwo majowe.
 

ŚRODA                                24. 05. 2017        NMP Wspomożycielki Wiernych

700:  Za + Łucję Reichel – od rodziny Świderskich i Jandura.     Nabożeństwo majowe.

900MO: Pogrzeb + Gertrudy Franica.


CZWARTEK                        25. 05. 2017        Św. Urbana, papieża

1800:  Przez wstawiennictwo św. Urbana w intencji wszystkich Parafian z prośbą o dobre urodzaje, błogosławieństwo Boże dla pracujących na roli i zachowanie nas wszystkich od nieszczęść, kataklizmów i powodzi. Nabożeństwo majowe.
 

PIĄTEK                       26. 05. 2017        Św. Filipa Nereusza, kapłana;  Dzień Matki

1700MO: W intencji wszystkich Matek z okazji Dnia Matki z prośbą o błogosławieństwo Boże i wstawiennictwo Matki Najświętszej. Nabożeństwo majowe.

1800:  W intencji wszystkich Matek z okazji Dnia Matki z prośbą o błogosławieństwo Boże i wstawiennictwo Matki Najświętszej. Nabożeństwo majowe.
 

SOBOTA                              27. 05. 2017        Dzień powszedni

700:  Za ++ Józefa i Matyldę Zaremba, ich ++ rodziców, rodzeństwo, + Gintra Schmidt, ++ z pokrewieństwa. Nabożeństwo majowe.

1100:  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie, zgodę i opiekę Matki Najświętszej dla Zofii Swolana z okazji 80 rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.

 

NIEDZIELA                       28. 05. 2017        WNIEBOWSTĄPIENIE  PAŃSKIE

730:  Za + Erharda Kostka, + z rodzin Kostka, Wochnik, Waniek, Kuśka, Floriana Krybus.

900MO – Za ++ rodziców Marię i Pawła Kicler, + brata Gerarda Kicler, + teścia Antoniego Blana, ++ z pokrewieństwa Kicler, Blana, Sigfanz i Klinik.

1030:  Za ++ rodziców Emmę i Augusta Wochnik, siostry Jadwigę i Józefę, Adriana, szwagra, dziadków Wochnik, Nocoń i dusze opuszczone. Nabożeństwo majowe.
 

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E

1.  Przez ostatnie dni maja kroczymy z Maryją, opromienieni i radośni Paschą Jej Syna. Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, żeby to misterium paschalne mogło przemienić całe nasze życie. Przyjmowanie sakramentów św., zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością – miłosierdziem. Tak rodzi się nasza wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba dzielić się z innymi. Tak rodzi się prawdziwa komunia z Panem Bogiem i z naszymi braćmi.

2. W tygodniu nabożeństwa majowe codziennie o godz. 1830, w środę i sobotę po Mszy św. rannej – serdecznie zapraszam.

3. Dziś przed kościołem zbiórka do puszek na remont katedry opolskiej.

4. W tym tygodniu przeżywamy DNI  KRZYŻOWE„Dni modlitw o błogosławieństwo w pracy i dobre urodzaje”. Przez wstawiennictwo Maryi będziemy prosili o Boże błogosławieństwo dla pracujących na roli, o sprzyjającą pogodę dla wzrostu zasiewów i obfitych plonów, aby nikomu nie brakowało chleba powszedniego: w poniedziałek w kościele filialnym o godz. 1800 Msza św. w intencji parafian z Miejsca Odrzańskiego i procesja do krzyża polnego, zaś we wtorek w kościele parafialnym o godz. 1800 w intencji parafian ze Sławikowa, Błażejowic i Lasak i procesja do krzyża przy ul. Dębowej. Zachęcam wszystkich do licznego udziału we Mszy św. i procesji błagalnej.

5. W czwartek przypada wspomnienie św. Urbana, biskupa dlatego zapraszam wszystkich parafian na Mszę św. o godz. 1800 w kościele parafialnym.

6. W piątek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie. Wszystkich zapraszam na Mszę św. o godz. 1800 (MO – godz. 1700), podczas której przez wstawiennictwo najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Panu Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym utrudzeniu.

7. Od piątku do niedzieli Zesłania Ducha Świętego – nowenna przed uroczystością.

8. Kolekta w przyszłą niedzielę jest przeznaczona jako jałmużna postna z całego roku.

9. W tym roku przypada 20 rocznica powodzi z 1997 roku. W naszej pamięci nadal wciąż żywe pozostają obrazy ukazujące, jak wielki ogrom zniszczeń wyrządził ten żywioł. Chcielibyśmy jako parafia zebrać zdjęcia z tamtych chwil i utworzyć na naszej parafialnej stronie internetowej wspólną galerię upamiętniającą wydarzenia z lipca 1997r. Zdjęcia, w podpisanej imieniem, nazwiskiem i miejscowością kopercie, można składać w zakrystii lub u ks. Proboszcza. Fotografie po zeskanowaniu trafią z powrotem do właściciela.

 

      W tym tygodniu patronuje nam:

· 26 V – św. Filip Nereusz (1515-1595), prezbiter, znany z niezwykłej dobroci doradca papieży, założyciel Bractwa Trójcy Świętej, kapłańskiej kongregacji księży filipinów, a co ważne dla nas, Polaków, założyciel Kolegium Polskiego w Rzymie.