Ogłoszenia

PORZĄDEK MSZY ŚW. I NABOŻEŃSTW

OD 21 DO 28 PAŹDZIERNIKA 2018r.

 

NIEDZIELA                                 21. 10. 2018              XXIX  NIEDZIELA  ZWYKŁA

745:   MO: Za + męża i ojca Wilibalda Reichel, ++ rodziców, Marię i Karola Stanienda, Marię i Franciszka Sekuła, ++ z rodzin Reichel, Stanienda i Buczek.

900:   MO: Za + męża Bronisława Żydziak, ++ rodziców, 2 ++ braci, ++ teściów, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.

1015:   MO: Za ++ Zofię i Józefa Tyrański, Jadwigę i Antoniego Kazimierz, + dziadków z obu stron, Katarzynę Staś, 2 + szwagrów, ++ rodzeństwo Zaremba, + kapłanów i dusze opuszczone.

1400:   MO: Nabożeństwo różańcowe.


PONIEDZIAŁEK                        22. 10. 2018              Św. Jana Pawła II, papieża

1700:   MO: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej w rodzinie Jaskółka.

1730:   MO: Modlitwa różańcowa.

1800:   MO: Za ++ rodziców Hildegardę i Teodora Wochnik, + męża Ryszarda Sowa, ++ rodziców, szwagra Norberta, ++ z rodzin Wochnik, Pieruszka i Sowa.
 

WTOREK                                      23. 10. 2018              Dzień powszedni

 1730:   MO: Modlitwa różańcowa.

 1800:   MO: Za + ojca Joachima Sługa, + Karola Blana, + dziadków Sługa, Gajda i Kukiełka.


ŚRODA                                           24. 10. 2018              Dzień powszedni

630:   MO: Modlitwa różańcowa – prowadzi Róża Różańcowa.

700:   MO: Za ++ rodziców Janinę i Józefa Kaczkowskich i wszystkich ++ z rodziny.


CZWARTEK                                 25. 10. 2018              Dzień powszedni

1730:   MO: Modlitwa różańcowa.

1800:   MO: Za ++ rodziców Józefa i Matyldę Zaremba, ich ++ rodziców, rodzeństwo i ++ z pokrewieństwa.
 

PIĄTEK                                         26. 10. 2018              Dzień powszedni

1700:   MO: Do Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę w rodzinie Depta i Wycisk.

1730:   MO: Modlitwa różańcowa.

1800:   MO: Msza św. szkolna: Za ++ z rodzin Panus, Zaremba, ++ Bertę i Emila Kostka.


SOBOTA                                        27. 10. 2018              Dzień powszedni

630:   MO: Modlitwa różańcowa – prowadzi Róża Różańcowa.

700:   MO: Do Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę dla ks. proboszcza z okazji urodzin.

1200:   MO: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Gertrudy Zaremba z okazji 85 rocznicy urodzin.
 

NIEDZIELA                                 28. 10. 2018              XXX  NIEDZIELA  ZWYKŁA

745:   MO: Za ++ rodziców Aleksję i Antoniego Krettek, ++ Magdalenę i Władysława Wojtoszek, ++ z rodzin Krettek, Piechulla, Wojtoszek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

900:   MO: Za ++ rodziców Marię i Pawła Kicler, + żonę Edytę, + brata Gerarda, + szwagierkę, + Marię Sigfanz, + teścia Antoniego Blana, + z całego pokrewieństwa.

1015:   MO: Za + męża Alfreda Kicka, 2 ++ synów Jana i Huberta, ++ siostry, braci, szwagrów, szwagierki, ++ z rodziny Kicka, + Maksymiliana Kanzy, Łucję Schwan i dusze opuszczone.

1400:   MO: Nabożeństwo różańcowe.

 

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E

  1. Pan Jezus przypomina swoim uczniom, jakie zasady powinny obowiązywać w ich wzajemnych relacjach. Na pierwszym miejscu powinna być zasada służenia jeden drugiemu, to znaczy ciągłe zabieganie o dobro drugiego. Taka postawa życiowa prowadzi do cnoty pokory, a pokora bardzo podoba się Panu Bogu.
  2. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny. W intencjach misyjnych będziemy modlić się szczególnie podczas nabożeństw różańcowych. Dzisiejsza kolekta na misje.
  3. Dziś o godz. 1400 nabożeństwo różańcowe w kościele filialnym, na które serdecznie zapraszam. Zapraszam do wspólnej modlitwy wiernych również w kaplicach w Lasakach i Błażejowicach.
  4. Dziś we wszystkich kościołach w Polsce liczenie wiernych.
  5. Dzieci i młodzież szkolną zapraszam na Mszę św. szkolną w piątek o godz. 1800. Przypominam rodzicom o obowiązku uczestnictwa dzieci we Mszy św. szkolnej. Zapraszam także do uczestnictwa we Mszy św. szkolnej rodziców – dajmy dzieciom przykład.
  6. Wielkie słowa podziękowania kieruję w stronę Pań z Koła Caritas za przygotowanie „Słodkiej Niedzieli”, która cieszyła się wielkim zainteresowaniem wśród naszych parafian (wszystkie przygotowane paczki ciast się rozeszły). Panie włożyły w organizację tej akcji wiele trudu, czasu i serca. 
  7. W sobotę o godz. 900 wiosenne sprzątanie cmentarza i obejścia kościoła. Serdecznie zapraszam wszystkich parafian ze Sławikowa, Błażejowic, Lasak gr. III  i z Miejsca Odrzańskiego. Liczę na waszą obecność, bo to przecież nasze wspólne dobro. Im więcej nas będzie, tym więcej zrobimy i szybciej pójdzie robota. Zapraszam również kandydatów do bierzmowania.
  8. Bóg zapłać Restauracji Victoria z Łan za ofiarę złożoną na remont kościoła parafialnego w Sławikowie.
  9. Można zamawiać intencje Mszy św. na nowy rok 2019. W październiku kancelaria parafialna jest czynna po wieczornych Mszach św. do godz. 1900, w środę rano po Mszy św. do godz. 900.
  10. Sprzątanie kościoła filialnego w sobotę o godz. 900.