Ogłoszenia

PORZĄDEK MSZY ŚW. I NABOŻEŃSTW

OD 22 DO 29 KWIETNIA 2018r.

 

NIEDZIELA                      22. 04. 2018        ODPUST  PARAFIALNY

730:  Za ++ rodziców Marię i Pawła Morawin, + ojca Zygfryda Gogolin, wszystkich ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

900MO: Za + Lucjana Czajkowskiego, ++ rodzeństwo, ++ rodziców i + Katarzynę Dworok.

1100SUMA ODPUSTOWA: Przez wstawiennictwo św. Jerzego w intencji wszystkich Parafian i Gości.
 

PONIEDZIAŁEK              23. 04. 2018        Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika

700:  Za + Jerzego Kroker, ++ rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.


WTOREK                            24. 04. 2018        Św. Jerzego, męczinnika

700:  Za ++ rodziców Wilhelma i Alojzję Krybus, Annę i Alojzego Habrom, ++ braci, + wnuka, ++ z pokrewieństwa Krybus, Habrom, Kusidło i Stanek.
 

ŚRODA                                25. 04. 2018        Św. Marka, Ewangelisty

1700MO: Przez wstawiennictwo św. Marka z prośbą o dobre urodzaje.

1800:  Przez wstawiennictwo św. Marka z prośbą o dobre urodzaje.


CZWARTEK                       26. 04. 2018        Dzień powszedni

1800MO: Msza św. szkolna: Za + matkę Gertrudę Pieruszka, ++ z rodziny Pieruszka, Ryborz, Piechula i Krause.


PIĄTEK                               27. 04. 2018        Dzień powszedni

1700MO: Za + Benedyktę Jaskółka, + syna Jerzego, ++ rodziców Pieruszka, Jaskółka, ++ rodzeństwo i dusze opuszczone.

1800Msza św. szkolna: Za ++ rodziców Teresę i Henryka Klosek, ++ dziadków z obu stron, ++ kapłanów i dusze opuszczone.
 

SOBOTA                             28. 04. 2018        Dzień powszedni

700:  Za + matkę Ewę Pająk, dziadków Pająk, Musialik, Kretek i + z pokrewieństwa.

800:  Za + Elfrydę Mrozek w 30 dzień po śmierci.

1400: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej w rodzinie Baron (chrzest dziecka: Franciszek Józef Baron).
 

NIEDZIELA                      29. 04. 2018        V  NIEDZIELA  WIELKANOCNA

730:  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej w rodzinie Rzytki.

900MO: Za ++ Rozalię i Jana Namysło, + Rudolfa Pajonk, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

1030:  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Katarzyny i Alfreda Kurfeld z okazji 25 rocznicy ślubu.
 

O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E

 1. Przeżywamy dziś nasz parafialny odpust ku czci św. Jerzego. Serdecznie witamyo. Franciszka Żok OMI jak również wszystkich Gości przybyłych na naszą uroczystość. Niech św. Jerzy – wielki męczennik i rycerz Chrystusowy wyprosi nam wszystkim wiele potrzebnych łask.
 2. Dziś Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania do Służby w Kościele.
 3. W poniedziałek, 23 kwietnia, będziemy obchodzili uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski.
 4. We wtorek, 24 kwietnia, przypada liturgiczne wspomnienie św. Jerzego, męczennika – patrona naszej parafii.
 5. W środę, 25 kwietnia, przypada święto św. Marka Ewangelisty, a zarazem dzień modlitw o urodzaje. Zapraszam na Mszę św. i procesję błagalną o godz. 1800 (Miejsce Odrzańskie – godz. 1700).
 6. Zapraszam dzieci i młodzież szkolną na Mszę św. szkolną w piątek o godz. 1800 (Miejsce Odrzańskie – godz. 1700).
 7. Spotkanie mistagogiczne dla kandydatów do bierzmowania z klasy III gimnazjum odbędzie się w piątek po Mszy św. szkolnej.
 8. Bóg zapłać za skoszenie trawy na cmentarzu i porządki wokół kościoła parafialnego przed uroczystością odpustową.
 9. Bóg zapłać za złożone w zakrystii „Caritasowe” skarbonki wielkopostne.
 10. Bóg zapłać panu Norbertowi Furman za wykonanie nowych drewnianych drzwi do kapliczki na cmentarzu przy kościele parafialnym w Sławikowie oraz gabloty na wota do kościoła filialnego w Miejscu Odrzańskim.
 11. Sprzątanie kościoła parafialnego w sobotę o godz. 800 (Miejsce Odrzańskie – godz. 900).