Ogłoszenia

PORZĄDEK MSZY ŚW. I NABOŻEŃSTW

OD 13 DO 20 SIERPNIA 2017

 

NIEDZIELA                       13. 08. 2017        XIX  NIEDZIELA  ZWYKŁA

730:  Za + rodziców Annę i Johanna Neuhof, rodziców Zofię i Józefa Tyrański, wszystkich + z pokrewieństwa, + kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

900MO: Przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej w intencji wszystkich rodzin.

1030:  Przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej w intencji wszystkich rodzin.

1500NABOŻEŃSTWO  FATIMSKIE – Modlitwa różańcowa i procesja


PONIEDZIAŁEK               14. 08. 2017        Św. Maksymiliana Kolbego, męczennika

700:  Za + Krystiana Kus, + matkę Annę, + Józefa Kusidło, + Marię Urbisz, wszystkich ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.


WTOREK                             15. 08. 2017        Wniebowzięcie NMP

730:  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Anny Krieger z okazji 80 rocznicy urodzin.

900MO: Za ++ Teresę i Jana Klossek, córkę Marię, syna Alojzego, ++ z pokrewieństwa, ++ Józefa i Rozalię Ignacy i dusze w czyśćcu cierpiące.

1030:  Za + męża Zygfryda Gogolin, rodziców Gogolin, Spitalny, Ritę i Bernarda Spitalny, wszystkich ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.


ŚRODA                                16. 08. 2017        Dzień powszedni

700:  Za + Joachima Sługa i ++ z rodziny Sługa.


CZWARTEK                        17. 08. 2017        Św. Jacka, kapłana

1800MO: Za + dziadków Sługa, Gajda, Kukiełka, ojca Joachima Sługa i dusze opuszczone.

1900:  Za + Helenę Lepiorz, rodziców z obu stron, wszystkich ++ z rodzin Lepiorz, Wochnik i Mucha.


PIĄTEK                               18. 08. 2017        Dzień powszedni

1800MO: Za + Józefa Kubas, syna Janusza, rodziców Jana i Marię Zdunek, siostrę Helenę, szwagrów, ++ z pokrewieństwa Kubas, Zdunek i dusze w czyśćcu cierpiące.

1900:  Za ++ rodziców Helenę i Alojzego Stania, Danutę i Rudolfa Mrowiec, dziadków, ++ z rodzin Stania, Depta i Kostka.


SOBOTA                              19. 08. 2017        Dzień powszedni

700:  Za ++ Wilhelma, Erykę i Agnieszkę Wochnik, ++ z rodzin Wochnik, Zaremba, Wardenga, Józefa Ryborz, ++ z pokrewieństwa wszystkich stron i dusze opuszczone.

1400:  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej w rodzinie Zaremba i Garus. (chrzest dziecka: Wiktor Rafał Zaremba).


NIEDZIELA                       20. 08. 2017        XX  NIEDZIELA  ZWYKŁA

730:  Za ++ rodziców Marię i Franciszka Sekuła, brata Jerzego, ojca Wilibalda Reichel, dziadków i dusze opuszczone.

900MO: Za + męża Henryka Jaskółka, córkę Lidię, rodziców Gertrudę, Jadwigę i Wiktora Jaskółka, Genowefę i Jana Kulik, siostrę, brata, 3 szwagrów i dusze w czyśćcu cierpiące.

1030:  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej w rodzinie.


O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E

1. Zapraszam dziś na kolejne w tym roku Nabożeństwo Fatimskie w ramach obchodów 100-lecia objawień. O godz. 1500 modlitwa różańcowa, procesja z figurą Matki Boskiej Fatimskiej oraz modlitwy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Do niesienia figury Matki Boskiej Fatimskiej prosimy Różę Różańcową z Błażejowic, zaś do niesienia sztandaru maryjnego: Kamila Jakubczyk, Patrycja Ceda i Katarzyna Kapica. Prośby i podziękowania można składać w zakrystii.

2. Dziś na Górze św. Anny obchody kalwaryjskie ku czci Wniebowzięcia NMP.

3. Dziś w Sanktuarium w Kamieniu Śląskim uroczystości odpustowe ku czci św. Jacka.

4. Jutro wyrusza 41. Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Zachęcam do duchowego pielgrzymowania np. poprzez odmawianie codziennie Koronki do Bożego Miłosierdzia w duchowej łączności z pielgrzymami. Zaproszenie to kieruję także do osób, które są dotknięte cierpieniem i chorobą.

5. We wtorek, 15 sierpnia, będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia NMP – Matki Bożej Zielnej. Jest to święto nakazane, w które jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa weMszy św. Msze Święte w tym dniu tak jak w każdą niedzielę. Zgodnie z naszą tradycją na Mszach Świętych błogosławieństwo ziół i kwiatów. Panie z Parafialnego Caritas przygotują wiązanki z ziół i kwiatów i będzie je można jutro nabyć za dobrowolną ofiarę przed każdą Mszą św.

6. Bóg zapłać naszemu Parafialnemu Zespołowi Caritas za dofinansowanie części wycieczki dla dzieci do Krakowa i Wieliczki. Środki te pochodzą między innymi z rozprowadzania przez nasz Caritas palm w Niedziele Palmową oraz wiązanek kwiatów w uroczystość Matki Bożej Zielnej.

7. W uroczystość Wniebowzięcia NMP kolekta na Wydział Teologiczny w Opolu.

8. We wtorek odpust w Polskiej Cerekwi.

9. Sprzątanie kościoła parafialnego w sobotę o godz. 800 (kościoła filialnego w sobotę o godz. 900).

10.  Zapowiedzi przedślubne:

- Piotr Blacha (Miejsce Odrzańskie) i Ewelina Czykieta (Zieleniec, par. Pokój) – zap. III.