Ogłoszenia

P o r z ą d e k  M s z y  Ś w.  i  n a b o ż e ń s t w

od 26 maja do 2 czerwca 2019 r.

 

NIEDZIELA                       26. 05. 2019        VI  NIEDZIELA  WIELKANOCNA

730:  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej w rodzinie.

900MO – W intencji wszystkich Matek z okazji Dnia Matki z prośbą o błogosławieństwo Boże i wstawiennictwo Matki Najświętszej.

1030:  W intencji wszystkich Matek z okazji Dnia Matki z prośbą o błogosławieństwo Boże i wstawiennictwo Matki Najświętszej. Nab. majowe.
 

PONIEDZIAŁEK               27. 05. 2019        DNI  KRZYŻOWE

Dni modlitw o błogosławieństwo w pracy i dobre urodzaje

1800MO: W intencji parafian z Miejsca Odrzańskiego z prośbą o błogosławieństwo Boże w pracy i dobre urodzaje z procesją błagalną do krzyża polnego. Nab. majowe.


WTOREK                             28. 05. 2019        DNI  KRZYŻOWE

Dni modlitw o błogosławieństwo w pracy i dobre urodzaje

1800:   W intencji parafian ze Sławikowa z prośbą o błogosławieństwo Boże w pracy i dobre urodzaje z procesją błagalną do krzyża przy ul. Dębowej. Nab. majowe.
 

ŚRODA                                28. 05. 2019        DNI  KRZYŻOWE

Dni modlitw o błogosławieństwo w pracy i dobre urodzaje

1800:   W intencji parafian z Błażejowic i Lasak z prośbą o błogosławieństwo Boże w pracy i dobre urodzaje z procesją błagalną do krzyża przy ul. Słowackiego. Nab. majowe.
 

CZWARTEK                        30. 05. 2019        Dzień powszedni

1700MO: Msza św. szkolna: Za + Benedyktę Jaskółka, + syna Jerzego, ++ rodziców Pieruszka, Jaskółka, ++ rodzeństwo i dusze opuszczone. Nab. majowe.

1800:  Za + Marię Walach w 30 dzień po śmierci. Nab. majowe.


PIĄTEK                               31. 05. 2019        Święto Nawiedzenia NMP

1700MO: Msza św. szkolna: Za ++ rodziców Józefa i Stanisławę Dyjak, brata Andrzeja, + z pokrewieństwa Kufel, Dyjak, Sowiński, Rusz w dusze opuszcz. Nab. majowe.

1800:  Za + Jadwigę Jakubowską – od Margaretek. Nab. majowe.
 

SOBOTA                    01. 06. 2019        Św. Justyna, męczennika; pierwsza sobota

1100:  Przez wstawiennictwo Matki Boskiej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę dla Jana Gertler z okazji 75 rocznicy urodzin.

1200MO: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Wilibalda Klossek z okazji 80 rocznicy urodzin.
 

NIEDZIELA                       02. 06. 2019        WNIEBOWSTĄPIENIE  PAŃSKIE

730:  Za ++ rodziców Pawła i Marię Morawin, ++ dziadków z obu stron, ++ z całego pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

900MO – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Eugeniusza Woźniak z okazji 80 rocznicy urodzin.

1030:  Za + męża i ojca Pawła Musioł, rodziców z obu stron, Martę i Franciszka Mydla, Ritę Musioł, Leopolda i Wincentę Wochnik, syna Jana, kapłanów i dusze w czyśćcu cierp.


O G Ł O S Z E N I A     P A R A F I A L N E

 1. W kolejną niedzielę Wielkanocy słyszymy obietnicę posłania uczniom Ducha Świętego. Trzecia Osoba Trójcy Świętej prowadzi Kościół do pełnego zjednoczenia z Chrystusem i na spotkanie z Bogiem Ojcem. Przygotujmy się na przyjęcie darów Ducha Świętego poprzez odprawienie nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, którą rozpoczniemy w najbliższy piątek.
 2. W dzisiejszej modlitwie szczególnie pamiętamy o naszych matkach z okazji ich święta. Niech Najświętsza Maryja Panna, wzór macierzyńskiego serca, nieustannie wyprasza potrzebne dary, a wdzięczność i miłość najbliższych zawsze radują Wasze serca.
 3. Powoli dopełnia się czas wielkanocnej radości. Przypominam wiernym o przykazaniu kościelnym, wynikającym z troski o nasze duchowe dobro, które mówi: „Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię św.”.
 4. Zapraszam do udziału w ostatnich już w tym roku nabożeństwach majowych. Od poniedziałku do środy będziemy modlili się o błogosławieństwo Boże w pracy i dobre urodzaje.
 5. W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Z racji pierwszej niedzieli miesiąca zmiana tajemnic Żywego Różańca oraz adoracja Najświętszego Sakramentu.
 6. Młodzieży bierzmowanej składam serdeczne Bóg zapłać za słowa podziękowania po przyjętym sakramencie, za kwiaty, słodkości i książkę.
 7. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę diecezjalną (7/17) - jałmużna postna z całego roku.
 8. W przyszłą niedzielę kolekta diecezjalna (8/17) na Seminarium Duchowne i instytucje diecezjalne.
 9. W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej.
 10. Kancelaria parafialna czynna po Mszach św. w środę, czwartek i piątek.
 11. Sprzątanie kościoła parafialnego w sobotę o godz. 800 (kościoła filialnego w sobotę o godz. 900).

Zbliża się czas wygaśnięcia umów o dzierżawę pola parafialnego. Wraz z PRD podjęliśmy decyzję o ogłoszeniu konkursu ofert na wydzierżawienie gruntów rolnych należących do Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jerzego w Sławikowie. Szczegóły konkursu - specyfikację i regulamin - znajdziecie na naszej parafialnej stronie internetowej. Regulamin wraz z drukiem wniosku można pobrać w kancelarii parafialnej. Oferta dzierżawy składana jest w zaklejonej kopercie w dniu 16 czerwca 2019 roku od godz. 14.00 do godz. 15.00 na plebanii w Sławikowie w obecności Komisji. Treść regulaminu została zatwierdzona przez Kurię Diecezjalną w Opolu.