Boże Ciało

Autor: admin2 - 2011-06-23 23:58:44
11.jpg Przeszliśmy ulicami naszych wiosek uroczystymi procejsami ku czci Jezusa ukrytego w Najśw. Sakramencie. Zobacz zdjęcia!

Od XIII wieku Kościół obchodzi osobne święto Bożego Ciała, aby za dar Eucharystii Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować. Inicjatorką ustanowienia tego święta była św. Julianna z Cornillon (1193-1258). Kiedy była przeoryszą klasztoru augustianek w Mont Cornillon w pobliżu Liege, w roku 1245 została zaszczycona objawieniami, w których Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył sobie nawet dzień uroczystości Bożego Ciała - czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. Biskup Liege, Robert, po naradzie ze swoją kapitułą i po pilnym zbadaniu objawień, postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa. W roku 1246 odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna. 
Impulsem bezpośrednim do ustanowienia święta miał być cud, jaki wydarzył się w Bolsena. Kiedy tam kapłan odprawiał Mszę świętą, po Przeistoczeniu kielich trącony ręką przechylił się tak nieszczęśliwie, że wylało się kilkanaście czy kilkadziesiąt kropel krwi Chrystusa na korporał. Przerażony kapłan ujrzał, że postacie wina zmieniły się w postacie krwi. Zawiadomiony o tym cudzie papież, który przebywał wówczas w pobliskim mieście Orvieto, zabrał ten święty korporał. Do dnia obecnego znajduje się on w bogatym relikwiarzu w katedrze Orvieto. Dotąd widać na nim plamy. W czasie procesji Bożego Ciała obnosi się zamiast monstrancji. Korzystając, że na dworze papieskim w Orvieto był wówczas św. Tomasz z Akwinu, papież Urban IV polecił mu opracowanie tekstów liturgicznych do Mszy świętej i do Liturgii Godzin kapłańskich. Wielki doktor Kościoła uczynił to po mistrzowsku. Tekstów tych używa się do dziś - zwłaszcza często śpiewany jest hymn Pange lingua (Sław, języku...) - i jego dwie ostatnie zwrotki (Przed tak wielkim Sakramentem). 
Papież Klemens V odnowił święto (1314), które po śmierci Urbana zaczęło zanikać. Papież Jan XXII (+ 1334) zatwierdził je na cały Kościół. Od czasu papieża Urbana VI uroczystość Bożego Ciała należy do głównych świąt w roku liturgicznym Kościoła (1389). Pierwsza wzmianka o procesji w to święto pochodzi z Kolonii z roku 1277. Od wieku XIV spotykamy się z nią w Niemczech, Anglii, Francji, Hiszpanii i w Mediolanie. Od wieku XV przyjął się w Niemczech zwyczaj procesji do czterech ołtarzy. Msze święte przy wystawionym Najświętszym Sakramencie wprowadzono w wieku XV. Do roku 1955 obowiązywała także oktawa, w czasie której Chrystus Pan odbierał wyrazy przebłagania, hołdu, dziękczynienia i błagania. Na prośbę Episkopatu Polski w Polsce został zachowany zwyczaj obchodzenia oktawy, choć nie ma ona już charakteru liturgicznego.

Jak Kromka chleba
 Dzięki Ci Boże za dar miłości
 który nam zesłałeś z wysokiego nieba
 za krew i ciało Syna Jedynego
 cudownie ukrytego pod postacią chleba
 
 Maleńki opłatek który nam dałeś
 potrzebny ludziom jak kromka chleba
 i kielich ofiarą krwi napełniony
 są darami dla ludu od Boga z nieba
 
 Biały opłatek jest chlebem życia
 Bożą miłością posmarowany
 a kielich nadzieją i wybawieniem
 dla pragnących zbawienia ofiarowany 

 

 

Jak Kromka chleba
Zdjęcia wykonał: Paweł Maleika
 Dzięki Ci Boże za dar miłości
 który nam zesłałeś z wysokiego nieba
 za krew i ciało Syna Jedynego
 cudownie ukrytego pod postacią chleba
 
 Maleńki opłatek który nam dałeś
 potrzebny ludziom jak kromka chleba
 i kielich ofiarą krwi napełniony
 są darami dla ludu od Boga z nieba
 
 Biały opłatek jest chlebem życia
 Bożą miłością posmarowany
 a kielich nadzieją i wybawieniem
 dla pragnących zbawienia ofiarowany