Protokół odbioru I etapu remontu organów

Autor: admin2 - 2011-06-14 20:56:15
Organy były wizytowane dnia 10 czerwca 2011 roku przez: ks. dr hab. Grzegorz Poźniak (Kuria Diecezjalna w Opolu - Rzeczoznawca Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP ds. organów piszczałkowych).

Referat ds. Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Opolu stwierdza:

Zgodnie z prośbą ks. proboszcza, dnia 10 czerwca 2011 roku nastąpił odbiór I etapu remontu organów w kościele parafialnym pw. św. Jerzego w Sławikowie. Podczas odbioru obecny był proboszcz - ks. Joachim Augustyniok oraz wykonawca - Henryk Hober.

I etap remontu organów:

- montaż wewnątrz szafy organowej nowej dmuchawy i ustalenie ciśnienia 95 mm H2O;

- oskórowanie obu miechów instrumentu;

- wymiana wszystkich mieszków tonowych i rejestrowych;

- czyszczenie i uszczelnienie wiatrownic i traktury rurkowej;

- intonacja i strojenie.

OCENA PRACY ORGANMISTRZA

Wszelkie ingerencje naprawcze zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami sztuki organmistrzowskiej. Jest to praca wykonana starannie i profesjonalnie. Potwierdza się, że zakres prac przedstawiony w kosztorysie przedremontowym został wykonany.

Organmistrz udzielił 36-miesięcznej gwarancji (licząc od daty odbioru komisyjnego, tj. 10 czerwca 2011) na wszystkie wykonane prace (wyszczególnone w kosztorysie przedwykonawczym), prócz intonacji i strojenia.

Kolejny etap remontu organów powinien zostać przeprowadzony w I połowie 2012r. i obejmować będzie przede wszystkim prace przy kontuarze.

W związku z przebiegiem i finansowaniem przedsięwzięcia należy zauważyć harmonijną współpracę, co akcentowały obie strony przedsięwzięcia.

Poleca się wykonanie nowej, profesjonalnej instalacji elektrycznej wewnątrz organów.

                                                                                                                        Rzeczoznawca

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

                                                                                                    Rzeczpospolitej Polskiej

                                                                                                    w dziedzinie instrumentów muzycznych

                                                                                                      specjalizacja: organy piszczałkowe

                                                                                                          ks. dr hab Grzegorz Poźniak