Protokół wizytacji przedremontowej organów

Autor: admin2 - 2011-06-12 19:19:07
Organy wizytował dnia 29 kwietnia 2011 roku ks. dr hab. Grzegorz Poźniak (Kuria Diecezjalna w Opolu; Studium Muzyki Kościelnej, Uniwersytet Opolski).

Komisja kurialnego Referatu Diecezji Opolskiej ds. Muzyki Kościelnej stwierdza:

W kościele parafialnym pw. św. Jerzego znajdują się organy o trakturze elektromagnetycznej, wiatrownice stożkowych. Organy zostały wybudowane w latach 60. (70.?) XX w. przez firmę Biernackiego z Krakowa. Wewnętrzny projekt instrumentu to typowa dla tego warsztatu organmistrzowskiego zabudowa i rozwiązania techniczno-brzmieniowe.

Aktualny stan instrumentu– odpowiedni do swego wieku i stanu technicznego organów – jest wynikiem wieloletniego zaniechania fachowych (!) napraw. Organy są w stanie dysfunkcji.

Projekt organów to konstrukcja o cechach stylu współczesnego – trzy pola piszczałkowe: środkowe, wyższe oraz dwa skrajnie mniejsze do środkowego; pola łączą się ze sobą za pomocą dwóch piszczałek drewnianych. Cokół frontu organów to konstrukcja wykonana z brązowych płycin sklejki.

Kontuar instrumentu, wolnostojący umieszczony jest centralnie na osi kościoła i chóru muzycznego. Organista gra twarzą do ołtarza. Na kontuarze nie ma żadnych oznaczeń wskazujących wykonawcę instrumentu.

Substancja brzmieniowa instrumentu jest w dużej mierze zachowana. W instrumencie stwierdzono nieliczne ogniska robaka drzewnego. Wskazuje się, jako konieczne, pokrycie wszystkich drewnianych części środkiem owadobójczym. Mieszki i stożki są zupełnie wypracowane – konieczna jest ich wymiana.

Ingerencji naprawczych domaga się ponadto traktura organów. Wszelkie elektryczne złącza traktury oraz elektromagnesy należy przejrzeć, oczyścić. Elementy pneumatyczne traktury należy uszczelnić.

System powietrzny instrumentu wymaga generalnego przeglądu i napraw. Miech zasobnikowy (konstrukcja sprzężonych dwóch miechów pływakowych ulokowana jest w szafie organowej) nie podnosi się. Dmuchawa instrumentu jest bowiem urządzeniem starego typu, wyeksploatowanym. Zamontowana została w pomieszczeniu wieżowym (kondygnacja chóru muzycznego).

 

STWIERDZENIA KOŃCOWE

Instrument w kościele parafialnym w Sławikowie nagląco wymaga ingerencji naprawczej. Zaniechanie jej może spowodować w bardzo krótkim czasie pomnażanie kosztów. W kolejności napraw absolutnie priorytetowym jest wymiana dmuchawy na urządzenie tzw. Cichobieżne i jego montaż w przestrzeni chóru muzycznego. Z kolei przeprowadzić należy prace związane z odnowieniem traktury oraz wiatrownic. Pozostałe prace, które można przeprowadzić w terminie późniejszym (po zgromadzeniu przez wspólnotę parafialną środków finansowych na ten cel), winny być – zgodnie z powyżej nakreślonymi wskazaniami – typowym programem naprawy organów elektromagnetycznych. Poza wyżej wymienionymi czynnościami naprawczymi, należy ponadto: odnowić instalację elektryczną przy organach (czujnik zaniku fazy, orurkowanie okablowania, nowy włącznik dmuchawy itp.) oraz instalację nagłośnieniową.

                                   Referent ds. Muzyki Kościelnej

                                                                                                                   ks. dr hab. Grzegorz Poźniak