Święcenia kapłańskie

Autor: admin2 - 2011-06-16 10:46:24
leżenie.jpg 11 czerwca, w Katedrze Opolskiej, dwunastu diakonów przyjęło z rąk Biskupa Ordynariusza Ks. Andrzeja Czai święcenia kapłańskie.

W słoneczny i piękny sobotni dzień, zgromadzili się wierni z całej Opolskiej Diecezji w kościele katedralnym pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu, aby uczestniczyć, w tak ważnym momencie dla całego Kościoła świętego, w Uroczystości Święceń Kapłańskich. My także wzieliśmy udział w tej Najświętszej Eucharystii, modląc się na naszego Parafianina - Tomasza Maintok.

Obrzędy święceń nastąpiły bezpośrednio po odczytaniu Ewangeli. Biskup Andrzej Czaja wygłosił do diakonów krótką homilię, następującej treści: 

"Drodzy bracia i siostry,

Oto ci nasi synowie, którzy są waszymi krewnymi lub przyjaciółmi, za chwilę mają otrzymać święcenia prezbiteratu. Uważnie zatem rozważcie, jakiej godności w Kościele mają dostąpić.

Zapewne cały lud Boży staje się w Chrystusie królewskim kapłaństwem. Jednak sam nasz wielki Kapłan, Jezus Chrystus, wybrał niektórych uczniów, aby w Jego imię publicznie wykonywali w Kościele posługę kapłańską dla dobra ludzi. Sam posłany przez Ojca, posłał na świat Apostołów, aby przez nich i przez ich następców, biskupów, nieustannie pełnić swój urząd posługiwania nauczycielskiego, kapłańskiego i pasterskiego. Wspołpracownikami biskupów są prezbiterzy, złączeni z biskupami w urzędzie posługiwania kapłańskiego i wezwani do służenia ludowi Bożemu.

Po dojrzałym namyśle ci nasi bracia mają otrzymać kapłaństwo w stopniu prezbiterów, aby służyli Chrystusowi Nauczycielowi, Kapłanowi i Pasterzowi, za którego sprawą Jego Ciało, to jest Kościół, staje się ludem Bożym, buduje się i rośnie jako świątynia. Zostani oni wyświęceni na prawdziwych kapłanów Nowego Przymierza, aby upodobnieni do Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, i złączeni z kapłaństwem biskupów, głosili Ewangelię, kierowali ludem Bożym i oddawali cześć Bogu przede wszystkim przez składanie Ofiary Chrystusowej.

Wy zaś, drodzy synowie, gdy otrzymacie święcenia prebiteratu, w imieniu Chrystusa Nauczyciela będziecie pełnić urząd posługiwania nauczycielskiego w zakresie wam powierzonym. Wszystkim głoście słowo Boże, które sami z radością przyjęliście. Rozważajcie prawo Boże, wierzcie w to, co przeczytacie, nauczajcie tego, w co uwierzycie, i pełnijcie to, czego innych będziecie nauczać. Niech wasza nauka będzie pokarmem dla ludu Bożego, niech świętość waszego życia stanie się źródłem radości dla wyznawców Chrystusa. W ten sposób słowem i przykładem będziecie budować dom Boży, to jest Kościół. Mocą Chrystusa będziecie pełnić również urząd posługi uświęcania. Za waszym bowiem pośrednicwtem duchowa ofiara wiernych zostanie udoskonalona przez włączenie w Chrystusową Ofiarę, którą będziecie składać własnymi rękami na ołtarzu w sposób bezkrwawy i sakramentalny. Rozważajcie zatem, co czynicie, naśladując to, czego dokonujecie, a sprawując sakramentalną Ofiarę Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego, starając się wyniszczyć w sobie wszelkie wady i rozwijać nowe życie. Przez chrzest będziecie włączać ludzi do ludu Bożego, w sakramencie pokuty odpuszczać grzechy w imieniu Chrystusa i Kościoła. Będziecie umacniać chorych, namaszczając ich świętym olejem. Będziecie sprawować święte obrzędy i w różnych porach dnia składać Bogu uwielbienia, dziękczynienia i prośby nie tylko za lud Boży, lecz także za cały świat.

Czyniąc to wszystko pamiętajcie, że zostaliście wzięci z ludzi i dla ludzi ustanowieni, aby im pomagać w dążeniu do Boga. Z nieustanną radością i prawdziwą miłością pełnijcie urząd posługiwania Chrystusa Kapłana, nie szukając korzyści własnej, lecz Jego chwały. Wreszcie pełniąc w powierzonym wam zakresie urząd posługiwania Chrystusa - Głowy Kościoła i Pasterza, będźcie, drodzy synowie, złączeni z biskupem i jemu poddani. Starajcie się łączyć wiernych w jedną rodzinę, abyście przez Chrystusa, w Duchu Świętym mogli doprowadzić ich do Ojca. Miejcie zawsze przed oczami przykład Dobrego Pasterza, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć oraz szukać i zbawiać to, co zginęło"

Następnie diakoni odnowili Przyrzeczenia Kościelne i przyrzekli cześć i posłuszeństwo Biskupowi. Podczas śpiewania litani błagalnej do Wszystkich Świętych, diakoni leżeli krzyżem. Później, każdy z wybranych na prezbitera podszedł do Biskupa i ukląkł przed nim. Biskup nałożył każdemu ręce na głowę, nic nie mówiąc. Po nałożeniu rąk przez Biskupa wszyscy obecni prezbiterzy, nic nie mówiąc, nakładali ręce na każdego z wybranych. Biskup Andrzej Czaja odmówił modlitwę święceń, po czym nastąpiło nałożenie szat i namaszczenie rąk. Obrzędy święcen zakończyły się pocałunkiem pokoju udzielonego neoprebiterom przez Biskupa i obecnych prezbiterów. Od tego momentu, neoprezbiterzy koncelebrowali Mszę św. wraz z Biskupem.

Po Mszy św. neoprezbiterzy udali się do Kurii Biskupiej, gdzie otrzymali od Biskupa dekrety, kierujące ich do pracy w parafiach:

>ks. Grzegorz Bławicki z Biskupowa skierowany do parafii św. Michała w Prudniku;
>ks. Krzysztof Deszczka z Ligoty Bialskiej do parafii św. Piotra i Pawła w Opolu;
>ks. Mariusz Gawłowski z Giełczyc, parafia w Sidzinie do parafii Trójcy św. W Leśnicy;
>ks. Tomasz Gruca z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich do parafii MB Wspomożenia Wiernych w Kluczborku;
>ks. Tomasz Maintok ze Sławikowa do parafii św. Katarzyny w Ligocie Turawskiej;
>ks. Paweł Michalewski z parafii św. Franciszka z Asyżu w Nysie do parafii Matki Bożej w Raciborzu;
>ks. Mariusz Ołdak z parafii św. Piusa X i św. Marii Goretti w Kędzierzynie-Koźlu do parafii NSPJ w Raciborzu;
>ks. Damian Ostrowski z Łąki Prudnickiej do parafii św. Zygmunta i św. Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu;
>ks. Piotr Reimann z parafii Bożego Ciała w Oleśnie do parafii Miłosierdzia Bożego w Prudniku;
>ks. Damian Staniek z parafii św. Mikołaja w Raciborzu do parafii św. Antoniego w Zdzieszowicach;
>ks. Stanisław Zioła z parafii św. Michała Archanioła w Prudniku do parafii NSPJ w Kluczborku;
>ks. Łukasz Żaba z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu do parafii Bożego Ciała w Oleśnie. 

 

Święcenia kapłańskie