Zjazd absolwentów SP w Sławikowie (1941-1953)

Autor: admin2 - 2011-08-06 22:31:30
IMG_0115.JPG 6 sierpnia spotkali się ze sobą absolwenci Szkoły Podstawowej w Sławikowie. Inicjatorką spotkania była Pani Irena Sauer - była nauczycielka i kierowniczka szkoły. Zobacz zdjęcia!

Początek Szkoły Podstawowej w Sławikowie szacuje się na początek XIX wieku. Wybudowana została w roku 1820 i była szkołą parafialną. Brakuje jednak danych z tego okresu dotyczących funkcjonowania szkoły. Sądzić należy, że wszelkie dokumenty zostały zniszczone w czesie wojen światowcyh.

Z opowiadań ludzi starszego pokolenia żyjących w Sławikowie wiadomo, że budynek szkolny uległ znacznemu zniszczeniu w czasie frontu podczas II wojny światowej. Pisma, arkusze ocen, dzienniki lekcyjne i inne powojenne dokumenty pozwalają stwierdzić, że szkoła zaczęła funkcjonować tuż po zakończeniu wojny, we wrześniu 1945r. Kierownictwo wówczas objęła na jeden rok Maria Kolasa. Dzieci początkowo uczyły się w prwatnym mieszkaniu. Mieszkańcy wsi bardzo szybko zaangażowali się w odbudowę szkoły.

W 1946 roku kierownikiem szkoły na następne 2 lata został Eugeniusz Bębenek. Szkoła była wówczas 7-klasowa i uczęszczało do niej ponad 130 uczniów.

W latach 1948-1951 funkcję kierownika pełnił Kazimierz Stankiewicz.

Następne zmiany na stanowisku kierownika miały miejsce:

od 1951 - Marian Galus

od 1953 - Stanisław Wątroba

od 1955 - Irena Sauer

od 1965 - Karol Przybyła

od 1973 - Jadwiga Maleika

od 1995 - Daniela Płoszczyca

Od 1973/74  w związku z reorganizacją szkół i zmniejszeniem się liczby dzieci szkoła stała się Punktem Filialnym Szkoły Podstawowej w Grzegorzowicach.

Obecnie dzieci z Sławikowa i Lasak uczęszczają do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach.

6 sierpnia odprawiona została przez ks. Proboszcza Joachima i ks. Tomasza Msza św. w intencji żyjących i zmarłych absolwentów Szkoły Podstawowej w Sławikowie w latach 1941-1953. Spotkaliśmy się później wspólnie w Domu Spotkań w Łubowicach.

Lista obecności 06.08.2011r. :)
Lp. Imię i nazwisko rodowe (obecne) Rocznik  
1. Irena Sauer - nauczycielka
2. Elwira Tkocz - nauczycielka
3. Zofia Hosumbek (Pilich) 1950 uczeń
4. Franciszek Pilich 1947 os. towarzysząca
5. Jerzy Sługa 1948 uczeń
6. Agnieszka Kubina (Sługa) 1949 os. towarzysząca
7. Krystyna Bulenda (Buczek) 1949 uczeń
8. Rudolf Buczek 1940 os. towarzysząca
9. Teresa Joszko 1947 uczeń
10. Elżbieta Wochnik (Kocur) 1951 uczeń
11. Anna Bulenda (Maleika) 1948 uczeń
12. Jadwiga Smalcerz 1950 uczeń
13. Renata Chrubasik (Brzoska) 1950 uczeń
14. Róża Stania (Kostka) 1949 uczeń
15. Ewald Kostka 1940 os. towarzysząca
16. Maria Kretak (Malec) 1947 uczeń
17. Kazimierz Malec 1947 os. towarzysząca
18. Jan Kretek 1946 uczeń
19. Maksymilian Szwarcer 1953 uczeń
20. Ewa Kretek (Wojtoszek) 1949 uczeń
21. Joachim Wojtoszek 1949 os. towarzysząca
22. Ryszard Krettek 1951 uczeń
23. Łucja Walach (Krettek) 1951 os. towarzysząca
24. Edeltrauda Szwarcer (Stanek) 1943 uczeń
25. Leon Stanek 1938 os. towarzysząca
26. Elżbieta Gawlik (Zaremba) 1943 uczeń
27. Gertruda Ligocka (Stanek) 1946 uczeń
28. Jan Stanek 1942 os. towarzysząca
29. Teresa Grochol (Jasny) 1943 uczeń
30. Karol Jasny 1941 uczeń
31. Waltraut Sluga (Dziadzka) 1941 uczeń
32. Herbert Dziadzka 1934 os. towarzysząca
33. Berta Pieruszka (Kiehl) 1941 uczeń
34. Bernard Piecha 1953 uczeń
35. Maria Piperek (Piecha) 1938 os. towarzysząca
36. Jerzy Gawlik 1953 uczeń
37. Krystyna Ksol (Gawlik) 1953 uczeń
38. Bronisława Maleika (Pientka) 1953 uczeń

 

Zdjęcia: ks. Proboszcz Joachim Augustyniok