Alleluja! Jezus żyje!

Autor: admin2 - 2013-03-30 21:06:20
1.jpg Drodzy Parafianie i Internauci! Przyjmijcie życzenia Wielkanocne!

 

Drodzy Parafianie i Goście!

Paschalne Święta Wielkanocne są wyjątkowym czasem dla nas wierzących w Chrystusa,
który stał się barankiem ofiarnym.
Jego ofiara wyjednała nam usprawiedliwienie i otworzyła bramy Nieba.
Niech drogi życiowe prowadzą Was, Drodzy Parafianie, do źródła duchowego życia.
Tym źródłem są sakramenty Kościoła.
Chrystus Zmartwychwstały jest w nich obecny i dotyka naszych serc.
Jako wspólnota parafialna wzrastajmy w Miłości Bożej udzielonej nam przez Chrystusa.
Wszystkim Parafianom i ich rodzinom
życzymy wielu łask duchowych,
ale też tego co materialne i niezbędne do godnego życia.
Niech Duch Święty umacnia Wasze dobre pragnienia
i objawia prawdę o Zmartwychwstałym Synu Bożym.

Wasz Proboszcz

ks. Joachim Augustyniok
wraz z Parafialną Radą Duszpasterską