Wielki Tydzień

Autor: admin2 - 2013-03-26 09:38:23
krzyz_____________.jpg Trwamy w Wielkim Tygodniu. Chciejmy w najważniejszym okresie roku liturgicznego jakim jest Święte Triduum Paschalne z wiarą przeżyć Mękę, śmierć i Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Zobacz plan adoracji Najśw. Sakramentu!

Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej (Pasyjną), a kończy się Niedzielą Zmartwychwstania. Obie te wielkie niedziele jak klamra spinają w jedną całość dwa najistotniejsze wydarzenia zbawcze: bolesną śmierć i chwalebne zmartwychwstanie Chrystusa. W sposób szczegółowy prawdę tę ukazują dni między tymi niedzielami, zwłaszcza ostatnie trzy dni paschalne (Triduum paschalne).

Szczególnie ważne są trzy ostatnie dni Wielkiego Tygodnia, które nazywamy Triduum paschalnym. Są one największym świętem kościelnym i stanowią szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczynają się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, punktem kulminacyjnym jest obchód Wigilii Paschalnej w Wielką Noc, a kończą się nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. W te wielkie dni nie tylko wspominamy, ale i uobecniamy w liturgii dzieło naszego Odkupienia: poprzez Wieczernik, Ogrójec, śmierć na Kalwarii i Grób, do zwycięskiego i chwalebnego Zmartwychwstania. Jest to jedna jedyna Pascha (przejście przez śmierć do życia), w której i my już dziś w sposób sakramentalny uczestniczymy.
Chrześcijanin winien dlatego dołożyć wszelkich starań, aby dni Wielkiego Tygodnia przeżyć owocnie.
 
 

PLAN ADORACJI NAŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W WIELKĄ SOBOTĘ (SŁAWIKÓW)

   800 –   900 – rozpoczęcie adoracji i adoracja dla wszystkich

   900 – 1000 – Błażejowice

   1000 – 1100 – Sławików

   1100 – 1200 – Lasaki

   1200 – 1300 – poświęcenie pokarmów wielkanocnych i adoracja dla dzieci i młodzieży

   1300 – 1400 – członkowie Róży Różańcowej z Błażejowic i czciciele różańca św.

   1400 – 1500 – członkowie Róży Różańcowej ze Sławikowa i czciciele różańca św.

   1500 – 1600 – członkowie Róży Różańcowej z Lasak i czciciele różańca św.

   1600 – 1700 – adoracja w jęz. niemieckim

   1700 – 1900 – adoracja dla tych, którzy nie mieli wcześniej okazji

   1900 – Ceremonia Wigilii Paschalnej