Zmarł o. Józef Krettek SVD

Autor: admin2 - 2017-03-07 08:23:49
w087652.jpg Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 6 marca do wieczności odszedł nasz parafianin z Lasak, misjonarz o. Józef Krettek SVD, przeżywszy 80 lat. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę (11.03) o godz. 11:00 w kościele pw. MB Bolesnej w Nysie

 

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 6 marca do wieczności odszedł nasz parafianin z Lasak, misjonarz o. Józef Krettek SVD, przeżywszy 80 lat. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę (11.03) o godz. 11:00 w kościele pw. MB Bolesnej w Nysie (ul. Rodziewiczówny 3, 48-300 Nysa)

 

 OJCIEC  JÓZEF  JAKUB  KRETTEK  SVD

O. Józef Krettek urodził się 23 lipca 1936 roku w Lasakach, w parafii Sławików, w powiecie Raciborskim z rodziców Jana i Jadwigi z domu Samson. Miał trójkę rodzeństwa: Marię, Teresę i Jana.

Zaraz po szkole podstawowej 28.08.1950 roku zgłosił się do niższego seminarium księży werbistów w Nysie. Kiedy Ludowe Państwo Polskie 3 lipca 1952 roku skonfiskowało Dom Misyjny św. Krzyża w Nysie, o. Józef zgłosił się do nowicjatu w Pieniężnie, który rozpoczął 8 września 1952 roku. Dwa lata później 8 września 1954 roku złożył pierwszą profesję.

Po pierwszym roku nowicjatu i dwóch latach wstępu do filozofii, które polegały głównie na uzupełnieniu wiedzy z zakresu liceum, studia filozoficzne odbył w Nysie (1955 - 1957), a studia teologiczne w Pieniężnie. 7 września 1961 roku złożył wieczystą profesję. Zaś 28 stycznia 1962 roku otrzymał święcenia kapłańskie również w Pieniężnie.

Zgodnie z ówczesnymi przepisami po ukończeniu studiów teologicznych odbył tzw. rok pastoralny w Bytomiu (1962-1963). Później został przeniesiony do Pieniężna i przez 9 miesięcy obsługiwał Piotrowiec i Białczyn, dojeżdżając tam z klasztoru w Pieniężnie. W 1964r. przeszedł do diecezji poznańskiej pełniąc przez 3 miesiące (01.04.1964-30.06.1964) obowiązki wikariusza w Kórniku. Na takie samo stanowisko skierowano go razem z o. Pawłem Książkiem do Sztumu, gdzie werbiści już wcześniej pełnili obowiązki wikariuszy w latach 1958-1959. Następnie wspólnie z o. Janem Bartoszkiem pracował przy kościele św. Antoniego w Braniewie (1965-1966), skąd został odwołany do pracy misyjnej na Nową Gwineę.

02.10.1967r. odleciał samolotem z Rzymu do Nowej Gwinei razem z o. Pawłem Książkiem i o. Janem Bartoszkiem i innymi misjonarzami, zatrzymując się w Australii. W Epping (dzielnica Sydney) uczęszczał na kurs języka angielskiego i brał sporadycznie udział w duszpasterstwie dla polonii australijskiej.

Po skończonym kursie języka angielskiego nowi misjonarze zostali przeznaczeni do trzech diecezji w Nowej Gwinei. O. Józef Krettek z dwoma innymi (o. Paweł Książek i o. Jan Bartoszek) otrzymał skierowanie do diecezji Mount Hagen (teren górzysty) i w tej diecezji na różnych miejscach (min. Pumakos, Pompobus, Sikiro) i na różnych stanowiskach przepracował 50 lat.

Z początkiem roku 2017 poczuł się źle. Lekarze rozpoznali u niego nowotwór. Ponieważ szpitalnictwo w Papui Nowej Gwinei wciąż pozostawia wiele do życzenia, postanowiono leczyć go w Polsce. W połowie lutego powrócił do Polski i przeszedł operację w Szpitalu Wojskowym w Warszawie. Na rekonwalescencję przyjechał do klasztoru w Górnej Grupie 23 lutego 2017 roku, gdzie zmarł 6 marca 2017 roku.

Obrzędy pogrzebowe odbyły się w Nysie w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w dniu 11 marca 2017 roku. O. Józef spoczął na cmentarzu klasztornym ojców werbistów.

 

Źródło:

http://www.gornagrupa.werbisci.pl/neoprezbiterzy/1962_rok/1962_krettek_jozef.html

http://www.werbisci.pl/index.php/wiadomosci-gorne-menu/1384-zmarl-o-jozef-krettek-svd

 

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Józef, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie,

a światłość wiekuista niechaj mu świeci,

niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.