Kiedy wywóz śmieci?

Autor: admin2 - 2018-01-01 14:31:15
green-recycling-symbol.jpg Na naszej stronie zamieszczamy harmonogram wywozu śmieci w roku 2018 dla miejscowości Sławików, Lasaki, Błażejowice i Miejsce Odrz.

 

Harmonogram wywozu śmieci

w Sławikowie i Lasakach

 

 

 

Miesiąc

Pojemniki

odpady zmieszane

Worki

odpady segregowane

Pojemniki

popiół i żużel

Worki

odpady biodegradalne

styczeń

12

26

26

26

luty

9

23

23

23

marzec

9

23

23

23

kwiecień

9

23

23

9,23

maj

9

22

22

9,22

czerwiec

6

19

-----

6,19

lipiec

3

17

-----

3,17

sierpień

2

21

-----

2,21

wrzesień

10

25

-----

10,25

październik

9

23

23

9,23

listopad

7

20

20

20

grudzień

4

18

18

18

 

 

Zbiórka wielkogabarytów, przeterminowanych leków i chemikalii, zużytych baterii, akumulatorów, sprzętu elektronicznego i elektronicznego:

25 kwiecień

 

 

Zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych poza gruzem, zużytych opon oraz opakowań po nawozach sztucznych w godz. 8:00 do 18:00:

20 września - Grzegorzowice (przy boisku)

21 września - Łubowice (przy centrum Eichendorffa)

                                                                     

Harmonogram wywozu śmieci

w Błażejowicach i Miejscu Odrz.

 

 

 

Miesiąc

Pojemniki

czarny

Worki/ pojemniki

żółte

Worki/ pojemniki

zielone

Pojemnik

brązowy

styczeń

2, 15, 29

15

---

Brązowy pojemnik z popiołem należy wystawiać w terminie odbioru odpadów zmieszanych

luty

12, 26

12

26

Brązowy pojemnik z popiołem należy wystawiać w terminie odbioru odpadów zmieszanych

marzec

12, 26

12

---

Brązowy pojemnik z popiołem należy wystawiać w terminie odbioru odpadów zmieszanych

  

MPSZOK czynny od godz. 8.00 do 16.00 tworzywa sztuczne, metale, tetra pak, papier, szkło opakowaniowe, odpady zielone (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie), przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte, opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm (22 cale), odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (300 kg na mieszkaoca / rok):

10.02.2018r. - Cisek obok Urzędu Gminy

UWAGI:

Pojemniki należy udostępniad do opróżniania w dniu wywozu do godz. 6:00

Zbiórka akcyjna oraz Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych (jednorodzinnych i wielorodzinnych)

Odbiór odpadów niewykonany wskutek zdarzeo losowych, czy awarii technicznej pojazdu zostanie wykonany w dniu następnym