Harmonogram wywozu śmieci

Autor: admin2 - 2019-01-15 19:43:57
green-recycling-symbol.jpg Na naszej stronie internetowej zamieszczamy harmonogram wywozu śmieci na rok 2019.

 

Harmonogram wywozu śmieci

w Sławikowie i Lasakach

 

Miesiąc

Kubły

Worki

Popiół

styczeń

7

21

21

luty

4

18

18

marzec

4

18

18

kwiecień

2

16

16

maj

14

28

28

czerwiec

11

25

------

lipiec

9

23

------

sierpień

6

20

------

wrzesień

3

17

------

październik

2

16

16

listopad

12

26

26

grudzień

10

19

19

 

Wielkogabaryty, elektronika – 9 kwietnia

 

Harmonogram wywozu śmieci

w Błażejowicach i Miejscu Odrz.

 

 

Miesiąc

Pojemniki

czarny

Worki/ pojemniki

żółte

Worki/ pojemniki

zielone

Pojemnik

niebieski

Pojemnik

brązowy

styczeń

14,28

7

---

10

---

luty

11,25

7

21

15 ---

marzec

11,25

8

---

11

---

 

kwiecień

 

8,23* 5 19* 11 8,25 

 

maj

 

6,20 10* --- 10 8,22 

 

czerwiec

3,17 7 21

14

3*,18

  

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK):

CISEK KOŁO Urzedu Gminy   13.04.2019

ODPADY ODBIERANE Z PUNKTU czynnego od godz. 8.00 do 16.00 Odpady komunalne (niepochodzące z działalności produkcyjnej, rolniczej): tworzywa sztuczne, metale, papier, szkło opakowaniowe, odpady zielone, leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, opony samochodowe o średnicy nieprzekraczającej 56 cm (22 cale) max 4 szt., posegregowane odpady budowlane i rozbiórkowe tj. gruz, beton (300kg na mieszkaoca/rok), odpady niebezpieczne. MPSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych, papy, odpadów zawierających azbest, wełny mineralnej, styropianu budowlanego. SKŁADOWANIE ODPADÓW PRZY MPSZOK POZA WYZNACZONYM TERMINEM GROZI KARĄ GRZYWNY

 

Zbiórka Akcyjna (AKC): 

BŁAŻEJOWICE, ŁANY, MIEJSCE ODRZAOSKIE   28.02.2019

ZBIÓRKA SPRZED POSESJI: - odpady wielkogabarytowe (dywany, wykładziny, stoły, szafy, krzesła, sofy, okna (bez szyb), wanny, brodziki, grzejniki, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki) - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - zużyte opony samochodowe o średnicy nieprzekraczającej 56 cm (do 22 cali) Odpady należy wystawid w dniu wywozu do godz. 6:00

 

UWAGI:

Pojemniki należy udostępniad do opróżniania w dniu wywozu do godz. 6:00

Odbiór odpadów niewykonany wskutek zdarzeo losowych, awarii technicznej pojazdu, świąt zostanie wykonany w dniu następnym lub w najbliższą sobotę