Nowi szafarze Komunii św. w naszej parafii

Autor: admin2 - 2019-12-08 20:19:02
5ded415907237_o,size,933x0,q,70,h,b72210.jpg Na Mszy św. 8 grudnia w katedrze w Opolu ks. bp Paweł Stobrawa przekazał upoważnienie 64 nowym nadzwyczajnym szafarzom Komunii św., w tym dwóch pochodzi z naszej parafii. ZDJĘCIA

 

Pierwszy Synod Diecezji opolskiej zobowiązuje wszystkich proboszczów, aby w każdej parafii ustanowieni zostali nadzwyczajni szafarze Komunii św., którzy będą pomagali w rozdawaniu Jej w czasie Mszy św. oraz zanosili Komunię św. chorym. Zgodnie z zarządzeniem Episkopatu Polski przyjętymi do posługi nadzwyczajnych szafarzy mogą być mężczyźni i siostry zakonne, którzy po przebytym odpowiednim kursie przygotowawczym zostaną mianowani przez samego biskupa.

Od kandydata na szafarza Komunii św. wymagana jest dojrzałość w wierze: „zdrowa pobożność eucharystyczna, życie sakramentalne, wzorowe życie moralne, aktywne uczestniczenie w życiu parafialnym, poważanie duchowieństwa i wiernych, otwarta i służebna postawa wobec drugich.

Diecezja opolska była wśród pierwszych, które skorzystały z tej możliwości. Od tego czasu ustanowiono ich nieco ponad 1800.

W niedzielę, 9 grudnia, o godz. 1400 w katedrze w Opolu jeden z naszych parafian otrzymał upoważnienie ks. Biskupa do pełnienia funkcji nadzwyczajnego szafarza Komunii św. Nowymi szafarzami zostali: Pan Ernest Rzodeczko z Lasak oraz Pan Paweł Maleika ze Sławikowa . Razem z nim funkcję szafarza pełnią także Pan Damian Kałuża i Pan Mateusz Ploch z Lasak oraz Pan Walter Maleika ze Sławikowa. Nadzywczajni szafarze Komunii św. odbyli specjalny kurs przygotowawczy oraz zdali egzamin przed komisją liturgiczną Kurii Diecezjalnej w Opolu.

W tym roku nasza diecezja wzbogaciła się o 64 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Więcej na: https://opole.naszemiasto.pl/diecezja-opolska-ma-64-nowych-nadzwyczajnych-szafarzy/ar/c1-7460221

 

Zdjęcia: rodzina Ploch, opole.naszemiasto.pl

Nadzwyczajni Szafarze Komunii św. 2019r.