INFORMACJE PARAFIALNE ORAZ DEKRET BISKUPA DOT. KORONAWIRUSA - 24.03.2020 r.

Autor: admin2 - 2020-03-25 11:10:37
50507932_333653480582078_5595501883063009280_o.jpg Proszę o zapoznanie się z najnowszymi informacjami oraz dekretem Biskupa Opolskiego ks. Andrzeja Czai dotyczącego koronawirusa. Postanowienia obowiązują od 24 marca.

 

Drodzy Parafianie,

 

mając na uwadze zdrowie i życie bardzo proszę o przestrzeganie prawa państwowego i kościelnego. W związku z tym pragnę Was poinformować:

 

1) MSZE ŚW.:

 • Msze św. oprawiane będą według podanego porządku.
 • Msze św. zamówione w kościele filialnym w Miejscu Odrz. zostaną odprawione w kościele w Sławikowie.
 • Msze św. niedzielne odprawiane w naszym kościele parafialnym o godz. 7:30, 9:00 i 10:30 będą transmitowane za pomocą Internetu.
 • Istnieje możliwość zamównienia w najbliższym czasie w niedzielę lub w dni powszednie dodatkowych Mszy św. W celu zamówienia intencji proszę o kontakt pod numerem tel. 32 410 67 78
 • W budynku kościoła może przebyć maksymalnie 5 osób (nie licząc służby liturgicznej) – dotyczy to także Mszy św.
 • We Mszach świętych może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję.
 • Wejście na Mszę się odbywać się będzie przez zakrystię ministrancką.
 • Przy ołtarzu mogą służyć wyłącznie ministranci, którzy osiągnęli już pełnoletniość.
 • Każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię Świętą "do ust" lub "na rękę". W związku z obecną sytuacją gorąco Was zachęcam do przyjmowania Komunii Świętej "na rękę". W pierwej kolejności Komunia Święta będzie udzielana tym, którzy przyjmują "na rękę", a na końcu tym "do ust". Dlatego proszę Was, aby w ten sposób ustawić się w kolejce oczekującej do przyjęcia Komunii Świętej. Podchodząc do Komunii Świętej zachowajmy niezbędną odległość.
 • Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk.
 • Każda Msza św. zakończy się śpiewem Suplikacji z dodatkowym wezwaniem "Abyś lud Twój od szerzącej się epidemii i pomoru zachować raczył…"
 • Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

 

2) DYSPENSA: Ksiądz Biskup przedłuża do odwołania dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. w niedzielę nie jest grzechem. Komunię przyjmijmy duchowo, uczestnicząc w transmisji Mszy św. w telewizji, radiu i Internecie.

 

3) WYSTAWIENIE NAJŚW. SAKRAMENTU: Każdego dnia od godz. 15:00 do 16:00 w kościele parafialnym będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. Zapraszam do Adoracji. Pamiętajmy, że w kościele może przebywać maksymalnie 5 osób.

 

4) SAKRAMENTY:

 • SPOWIEDŹ ŚW.: Z uwagi na ograniczenia możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, podstawową formą pojednania z Bogiem i Kościołem będzie w tym czasie akt żalu doskonałego. Zachęcam wiernych do wzbudzania aktów tego żalu po gruntownym rachunku sumienia, który wraz z intencją spowiedzi w najbliższym możliwym terminie, usposobi ich do trwania w stanie łaski. Wiernym, którzy bardzo o to proszą umożliwiam przystąpienie do Sakramentu Pokuty w czasie adoracji Najśw. Sakramentu. Przed przystąpieniem do Sakramentu Spowiedzi należy termin spowiedzi ustalić najpierw telefonicznie dzwonić pod nr tel. 32 410 67 78.
 • ODWIEDZINY CHORYCH: Z posługą do chorych udaję się wyłącznie w sytuacji zagrożenia ich życia. Odwołane zostają przedświątecznych odwiedzin chorych.
 • BIERZMOWANIE: Bierzmowania zostaje przeniesione na termin po 31 sierpnia. Termin zostanie wyznaczony przez Księdza Biskupa.
 • PIERWSZA KOMUNIA ŚW.: Pierwsza Komunia święta zostanie przeniesiona nie wcześniej niż po 31 sierpnia br. Nowy termin wyznaczony przez rodziców to 4 października 2020 r.

 

5) NABOŻEŃSTWA I SPOTKANIA FORMACYJNE:

 • Odwołane zostają nabożeństwa wielkopostne, rekolekcje, Msze św. szkolne, spotkania katechetyczne dla dzieci i młodzieży.
 • Zachęcam wiernych do udziału w rekolekcjach poprzez środki masowego przekazu. „Rekolekcje w kwarantannie” – to propozycja ogólnopolskich rekolekcji internetowych o wierze, nadziei i miłości. Od 24 marca przez sześć dni o godz. 8.00, 16.00 i 20.00 będą umieszczane dwuminutowe konferencje na Twitterze, Facebooku, kanale YouTube Episkopatu i na stronie www.episkopat.pl oraz na kanale YouTube telewizji SalveNet.Listę transmisji rekolekcji z całej Polski można znaleźć m.in. na stronie lhttps://episkopat.pl/rekolekcje-transmisje/.

 

6) SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 • Kościół parafialny i filialny będzie otwarty przez cały dzień (od godz. 08:00 do 17:00). Proszę przestrzegać, aby wewnątrz znajdowało się maksymalnie 5 osób.
 • Sprawy kancelaryjne można załatwiać tylko telefonicznie (tel. 32 410 67 78) lub mailowo: parafia@slawikow.pl. Dyżury w kancelarii będę pełnić telefonicznie bezpośrednio po każdej Mszy św.

 

 

                                               Proszę pozostańcie w domach. Duchowo łączymy się w modlitwie.

                                                                          ks. Joachim Augustyniok

 

 

 

 

Opole, dnia 24 marca 2020 roku
Nr 10/2020/A/KNC-K


Dekret Biskupa Opolskiego regulujący kwestie duszpasterskie

W trosce o zdrowie wiernych w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii i w nawiązaniu do „Noty Penitencjarii Apostolskiej odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii” z dnia 20 marca 2020 roku, „Wskazań Prezydium KEP dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach” z dnia 21 marca 2020 roku, „Zarządzenia Rady Stałej KEP” (nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 roku) oraz do ogłoszonych dziś w mediach rozporządzeń Premiera RP i Ministra Zdrowia, z dniem dzisiejszym na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.

 1. Do odwołania przedłużam dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne.
 2. Proboszczowie i rektorzy kościołów są zobowiązani do przestrzegania, aby w żadnym obrzędzie religijnym nie uczestniczyło więcej niż 5 osób jednocześnie, z wyłączeniem pełniących posługę liturgiczną. Informację o tym należy umieścić na drzwiach kościoła.
 3. We Mszach świętych może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję. W przypadku koncelebry należy liczbę uczestników rozłożyć na liczbę przyjętych intencji.
 4. Uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć do trzeciej stacji (przy grobie). Poza duchownym i pracownikami firmy pogrzebowej może w nich wziąć udział jedynie 5 osób z najbliższej rodziny zmarłego; Msza pogrzebowa może być odprawiona bez ciała w dniu pogrzebu wg tych samych zasad albo w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłej osoby.
 5. Osoby niepełnoletnie, czyli przed 18. rokiem życia, nie mogą być dopuszczane do służby przy ołtarzu, dopóki zawieszone są zajęcia w szkołach.
 6. Należy odwołać nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Zawieszone zostają wszelkie rekolekcje, misje, wyjazdy i spotkania formacyjne, a także konferencje dekanalne. Proszę duszpasterzy o zachęcanie wiernych do udziału w rekolekcjach poprzez środki masowego przekazu.
 7. Bierzmowania i Pierwsze Komunie święte przeniesione zostają na dalszy termin, nie wcześniejszy niż po 31 sierpnia br.
 8. Kościoły mają pozostawać otwarte w ciągu dnia, z zaleceniem czuwania nad tym, by nigdy nie przebywało w nich więcej niż 5 osób równocześnie. Postanawiam codzienne wystawianie Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym, przy którym rezyduje proboszcz, nawet jeśli obecny będzie przy niej jedynie duszpasterz, przy czym zarządzam, że w każdym z tych kościołów wystawienie ma trwać nie krócej niż godzinę. Godziną rozpoczęcia adoracji powinna być godzina miłosierdzia.
 9. Z uwagi na ograniczenia możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, niech podstawową formą pojednania z Bogiem i Kościołem stanie się w tym czasie akt żalu doskonałego. Należy zachęcać wiernych do wzbudzania aktów tego żalu po gruntownym rachunku sumienia, który wraz z intencją spowiedzi w najbliższym możliwym terminie, usposobi ich do trwania w stanie łaski.
 10. Wiernym, którzy bardzo o to proszą, należy jednak umożliwić przystąpienie do Sakramentu Pokuty w czasie adoracji, przy zachowaniu należytych zabezpieczeń przed zakażeniem oraz ścisłym respektowaniu przepisu, ograniczającego liczbę wiernych, przebywających w danym czasie w kościele, do 5 osób. Należy zrezygnować ze spowiedzi w zamkniętych konfesjonałach, przenosząc ją do kaplic bocznych czy innych podobnych pomieszczeń, odpowiednio wietrzonych, a jeśli ich nie ma, w otwarte miejsca w kościele. Tam należy spowiadać, jeśli to możliwe, przy klęczniku z kratą, na którą nałożona jest solidna folia ochronna. Folię te należy przynamniej kilka razy w ciągu dnia dezynfekować i codziennie zmieniać.
 11. Spowiednicy powinni być do dyspozycji wiernych w ciągu całego dnia, tak by wyspowiadać każdego, komu na tym bardzo zależy, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.
 12. Należy szczególnie dbać o zasady higieny i myć dokładnie ręce przed każdą czynnością liturgiczną; bezwzględnie powinno się zdezynfekować dłonie także podczas liturgii, bezpośrednio przed rozdzielaniem Komunii świętej.
 13. Ze względów duszpasterskich udzielam nieograniczonego prawa do binacji i trynacji Mszy świętych. Usilnie proszę kapłanów-emerytów, mieszkających poza domami diecezjalnymi, którzy z racji wieku znajdują się w grupie najwyższego ryzyka w przypadku wystąpienia u nich zakażenia, aby nie odprawiali Mszy świętych z udziałem ludu poza sytuacją absolutnej konieczności. Z tego też powodu aż do odwołania udzielam im przywileju odprawiania Mszy świętych w domach, w których mieszkają.
 14. Zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Posługę wobec chorych mają pełnić jedynie duchowni, udając się do nich wyłącznie w sytuacji zagrożenia ich życia, przy zachowaniu należytych zabezpieczeń przed zakażeniem. W związku z tym należy zrezygnować z przedświątecznych odwiedzin chorych. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest ona sprawowana w dedykowanych szpitalach jednoimiennych, zajmujących się leczeniem jedynie tej choroby.
 15. Duszpasterze mają bezwzględnie przestrzegać obowiązku rezydencji i pozostawać do stałej dyspozycji wiernych; jakiekolwiek wyjazdy poza parafię należy ograniczyć do absolutnej konieczności.
 16. Duchowni, objęci kwarantanną, są zobowiązani zgłosić ten fakt do kurii, natychmiast po wydaniu decyzji przez kompetentne władze państwowe.
 17. Nie wolno urządzać żadnych procesji z Najświętszym Sakramentem, relikwiami, świętymi obrazami czy figurami (także, kiedy bierze w nich udział tylko sam kapłan), które nie są przewidziane przez prawo. Na każdą taką procesję należy uzyskać zgodę kompetentnej władzy kościelnej.
 18. Kuria Diecezjalna w Opolu będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00 (przyjmowanie petentów od 9.00 do 13.00). Do kurii należy przyjeżdżać jedynie w sprawach niecierpiących zwłoki.
 19. Zgodnie ze wskazaniem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane do modlitwy różańcowej codziennie o godz. 20.30, zakończonej Apelem Jasnogórskim.
 20. Dokładniejsze zalecenia odnośnie do Triduum Paschalnego i Wielkanocy zostaną przedstawione w późniejszym terminie.
 21. Niniejsze zarządzenia obowiązują do odwołania. Proszę duszpasterzy o częstsze sprawdzanie służbowej poczty elektronicznej.

   KANCLERZ KURII                                         BISKUP OPOLSKI
ks. Wojciech Lippa                                        + Andrzej Czaja