Informacje dot. organizacji życia parafialnego w czasie pandemii koronawirusa

Autor: admin2 - 2020-03-14 16:45:38
50507932_333653480582078_5595501883063009280_o.jpg Drodzy Parafianie, mając na uwadze zdrowie i życie bardzo proszę o przestrzeganie prawa państwowego i kościelnego. W związku z tym pragnę Was poinformować -> -> ->

Drodzy Parafianie,

 

mając na uwadze zdrowie i życie bardzo proszę o przestrzeganie prawa państwowego i kościelnego. W związku z tym pragnę Was poinformować:

 

1) Msze św. odprawiane będą według podanego porządku.

2) POZOSTAŃCIE W DOMACH. Ksiądz Biskup Opolski Andrzej Czaja udzielił WSZYSTKIM dyspensy w okresie od III do V niedzieli trwającego właśnie Wielkiego Postu – 15.03., 22.03. oraz 29.03. br.(treść poniżej). Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. w niedzielę nie jest grzechem. Komunię przyjmijmy duchowo, uczestnicząc w transmisji Mszy św. w telewizji, radiu i Internecie.

3) Na Mszy św. zarówno niedzielnej, jak i w tygodniu nie może być więcej niż 50 osób. Osobom, które w niedziele nie zmieszczą się wewnątrz kościoła, a będą stały na zewnątrz świątyni zostanie udzielona Komunia św. - również na zewnątrz, więc nie trzeba będzie wchodzić do kościoła.

4) W związku z ograniczeniem liczy osób, które jednocześnie mogą przebywać w kościele, proszę, aby na Mszę św. przychodziła tylko najbliższa rodzina.

5) W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

- przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz szczególnie was zachęcam;

- znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk;

- rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

6) Każda Msza św. zakończy się śpiewem Suplikacji z wezwaniem "Abyś lud Twój od szerzącej się epidemii i pomoru zachować raczył…"

7) Nasz kościół parafialny będzie otwarty przez cały dzień (od godz. 08:00 do 17:00).

8) Każdego dnia o godzinie 20.30 będę odmawiał różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

9) Nabożeństwa Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej zostają zawieszone. Zachęcam do indywidualnego bądź rodzinnego odprawiania nabożeństw w swoich domach.

10) Odwołane zostają Msze św. szkolne, spotkania katechetyczne dla dzieci i młodzieży oraz mające się odbyć 19 marca spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

11) Sprawy kancelaryjne można załatwiać tylko telefonicznie (tel. 32 410 67 78) lub mailowo: parafia@slawikow.pl. Dyżury telefoniczne w kancelarii będę pełnić w środę po porannej Mszy św. do godz. 9:00 oraz w czwartek i piątek bezpośrednio po wieczornych Mszach św.

 

Proszę pozostańcie w domach. Duchowo łączymy się w modlitwie.

Ks. Joachim Augustyniok

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANDRZEJ CZAJA                                                        Opole, dnia 14 marca 2020 roku

BISKUP OPOLSKI                                                       Nr 5/2020/A/KNC-K

 

 

DYSPENSA OGÓLNA

 

Z troski o zdrowie Wiernych w obliczu rozprzestrzeniającej się epidemii, na podstawie kan. 87 § 1 KPK, w nawiązaniu do „Zarządzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski (nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 roku) oraz do „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego” (Dz.U. z 2020 r, poz. 433), udzielam wszystkim wiernym przebywającym w tym czasie na terenie diecezji opolskiej dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej, czyli od tego, o czym mowa w kan. 1247 KPK, w okresie od III do V niedzieli trwającego właśnie Wielkiego Postu.

Ponadto zobowiązuję wszystkich wiernych przebywających w tym czasie na terenie diecezji opolskiej do przestrzegania zasad zapisanych w wyżej wspomnianym „Zarządzeniu”.

Równocześnie zachęcam tych, którzy skorzystają z dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej, do łączności ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji Mszy świętych w środkach społecznego przekazu i do gorliwego błagania, skierowanego do Pana, o powstrzymanie szerzącej się epidemii, oraz ofiarowania swoich modlitw i cierpień w intencji chorych, zmarłych i ich rodzin oraz służb medycznych i sanitarnych,

 

Biskup Opolski Andrzej Czaja

Dokumenty - koronawirus