Ochrzczeni

  1. Ellen Rosalie Landstra 9 kwietnia
  2. Szymon Herbert Lampka 9 kwietnia
  3. Leonard Waldemar Spleśnialy 6 maja
  4. Lilianna Maria Kicler 6 maja
  5. Donnyhan Ryszard Rentenaar 26 lipca
  6. Sandra Sługocka 19 sierpnia
  7. Amelia Magdalena Maleika 9 września
  8. Martyna Ewelina Piechulla 14 października
  9. Wojciech Tomasz Serzysko 25 listopada
  10. Marcel Marek Krettek 23 grudnia