Ochrzczeni

  1. Kacper Robert Friedek 8 stycznia
  2. Mikołaj Marcin Werner 15 stycznia
  3. Mikołaj Arnold Rzodeczko 4 grudnia