Ochrzczeni

 1. Leon Paweł Maleika 13 kwietnia
 2. Alicja Agnieszka Kicler 10 maja
 3. Eliza Hanna Furman 30 maja
 4. Adam Wincent Blacha 7 czerwca
 5. Tomasz Józef Zaremba 25 lipca
 6. Anna Maria Maintok 29 sierpnia
 7. Alina Agnieszka Kłosek 12 września
 8. Leon Sochiera 19 września
 9. Emilia Zofia Siwoń 10 października
 10. Marcelina Maria Rzodeczko 31 października
 11. Antoni Michał Pordzik 30 listopada
 12. Lilianna Beata Nosol 5 grudnia
 13. Mateusz Franciszek Blana 13 grudnia