Ochrzczeni

  1. Julia Elżbieta Bursy 16 lipca
  2. Sara Eliza Sosna 16 lipca
  3. Jakub Michał Gapiński 22 października
  4. Michał Krzysztof Piechulla 12 listopada
  5. Wojciech Dominik Dyjak 19 listopada